ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC PERSONAL

ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC PERSONAL

ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC PERSONAL

Pot demanar-li a un treballador que utilitzi el seu correu electrònic personal per a temes professionals? Què passa si fa un ús personal del correu electrònic de feina?

Una de les característiques del contracte de treball i la relació laboral és l’alienitat en els mitjans. Això significa que ha de ser l’ocupador qui faciliti i proporcioni tots els mitjans necessaris per al desenvolupament de les tasques del treballador. Per tant, no es pot demanar al treballador que empri el seu correu personal per a qüestions de la relació laboral: l’empresa ha de proporcionar un correu electrònic professional.

La jurisprudència ha considerat que existeixen altres formes menys invasives que no impliquen la intromissió en dades de caràcter personal i que el fet de facilitar un correu electrònic corporatiu evita de forma clara la ingerència de sol·licitar al treballador un correu electrònic personal.

De la mateixa manera que no es pot obligar un treballador a fer servir mitjans personals per a la feina, es pot evitar que aquest faci un ús personal de les eines de treball. Per fer-ho, pot afegir en el contracte una clàusula en la qual s’indiqui que tant el correu electrònic com la navegació per Internet són mitjans de l’empresa i la seva utilització ha de ser únicament professional i, com a conseqüència, podran fer-se controls del seu ús amb finalitats disciplinàries. Sempre que s’informi correctament i de forma prèvia, l’empresa podrà comprovar la correcció en l’ús d’aquests mitjans informàtics per confirmar si està complint amb el deure o la prestació laboral i/o professional, així com per verificar que el seu ús s’ajusta a les finalitats que ho justifiquen.

A Vinaixa Legal Fiscal, adcocats a Tarragona, els nostres professionals li assessoraran sobre els límits en matèria de protecció de dades del treballador.