Loading posts...
 • CONSUMO Y FINANCIACIÓN

  CONSUM I FINANÇAMENT

  CONSUM I FINANÇAMENT Si el vostre contracte és nul pels incompliments del proveïdor, què passa amb el que va signar per finançar el bé o el servei adquirit? Una empresa proveïdora de serveis de turisme incomplia de manera general les seves obligacions. Molts consumidors van sol·licitar la nul·litat dels contractes i la ineficàcia dels contractes de finançament lligats a…

 • CANVIS EN LA FIGURA DEL ERL...

  CANVIS EN LA FIGURA DEL ERL…

  CANVIS EN LA FIGURA DEL ERL… A partir d’ara, els ERL també poden excloure de responsabilitat per deutes del negoci altres béns… La figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada és interessant com a pas intermedi al començar un negoci i abans d’incórrer en costos de constitució d’una societat. De fet, com a persona física, qui…

 • CONSOLIDACIÓ FISCAL

  CONSOLIDACIÓ FISCAL

  CONSOLIDACIÓ FISCAL L’opció per aquest règim s’ha de fer abans de final d’any. Mitjançant el règim de consolidació fiscal, les empreses d’un mateix grup tributen com si fos una sola. D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de manera immediata: Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis de les altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar…

 • ARRENDAMENT. PRÒRROGA COVID

  ARRENDAMENT. PRÒRROGA COVID 2022

  ARRENDAMENT. PRÒRROGA COVID 2022. Ha d’haver estat sol·licitada abans de l’extinció del contracte. Davant la situació difícil i complexa motivada per la crisi sanitària de la COVID-19, que va afectar l’àmbit social i econòmic, es van aprovar una sèrie de mesures urgents en diferents àmbits; entre ells, a l’àrea de l’arrendament d’habitatge habitual. Una d’aquestes mesures va…

 • PRÓRROGA DE LOS MÓDULOS

  PRÒRROGA DELS MÒDULS

  PRÒRROGA DELS MÒDULS És més que probable que els límits màxims per tributar en mòduls es prorroguin el 2023. Si els pressupostos generals de l’Estat per al 2023 s’acaben aprovant segons la redacció provisional actual, els límits màxims actuals de vendes i compres que permeten acollir-se al règim de mòduls quedaran prorrogats un any més.…

 • COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

  COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

  COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS És possible prohibir la venda de participacions per evitar l’entrada de nous socis? En una societat, la confiança entre els socis sol ser un factor clau, i moltes vegades volen restringir al màxim l’entrada de nous socis impedint la transmissió de participacions. Per això, cal tenir molt en compte…

 • PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

  PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

  PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA El banc ha d’explicar els seus riscos fins i tot si va ser contractat a iniciativa del client L’adequat coneixement de la clàusula multidivisa i de la transcendència que té és un resultat insubstituïble amb la finalitat que el consumidor pugui prendre una decisió estant degudament informat. Té poca rellevància que la iniciativa en…

 • CONSTITUIR UNA SL AMB UN EURO

  CONSTITUIR UNA SL AMB UN EURO

  CONSTITUIR UNA SL AMB UN EURO Ara és possible constituir una SL de forma àgil, ràpida i econòmica, però té alguns inconvenients… La nova llei pretén fomentar la creació d’empreses agilitzant-ne la constitució. Entre altres mesures –i només en el cas de les SL–, el capital mínim s’ha rebaixat a la quantitat simbòlica d’un euro,…

 • LA RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT 2022

  LA RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT 2022

  LA RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT 2022. Si el conseller delegat cobra, cal complir certs requisits legals. Quan a les SA o les SL l’òrgan d’administració –que és el que representa i gestiona la societat– s’organitza a través d’un Consell d’Administració, les decisions es prenen conjuntament a les reunions del Consell, però és freqüent que se’n…

 • TRÀMITS EN MATÈRIA D'IBI 2022

  TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI 2022

  TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI 2022. Recordi alguns tràmits relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Si és propietari d’immobles, recordi alguns tràmits d’interès relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Alguns s’han de fer abans del 31 de desembre per tal que tinguin efectes a l’IBI de l’any que ve: Domiciliació. Per evitar possibles recàrrecs per pagar…