Loading posts...
 • DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

  DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

  DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021. Si la seva empresa té IVA suportat en un altre país de la UE, no podrà deduir-se’l en les…

 • SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

  SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS

  SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS Si externalitza part de la seva activitat, pot arribar a respondre de les obligacions tributàries de l’empresa a què subcontracti. Si la seva empresa subcontracta l’execució d’obres o serveis que formen part de la seva activitat principal, pot arribar a respondre davant d’Hisenda del pagament d’alguns impostos de l’empresa subcontractada. En concret:…

 • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

  COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

  COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL Nova llei reguladora de la prestació del servei d’intercanvi de vídeos mitjançant plataforma 2022. Aprovada la Llei 13/2022, de 7 de juliol, general de comunicació audiovisual, un dels objectius de la qual és protegir els usuaris de plataformes de continguts que atempten contra la dignitat de la dona, l’obligació de transmetre una imatge respectuosa i…

 • NOVA DEDUCCIÓ A L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

  NOVA DEDUCCIÓ A L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2022

  NOVA DEDUCCIÓ A L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2022 S’ha aprovat una nova deducció aplicable sobre la quota de l’Impost sobre Societats. Recentment s’ha aprovat una nova de deducció aplicable sobre la quota de l’Impost sobre Societats per a les empreses que facin contribucions empresarials a plans de pensions empresarials, de fins al 10% de la quantia…

 • NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES

  NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES 2022

  NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES 2022 Recordi que hi ha uns “dies de cortesia” durant els quals Hisenda no pot enviar notificacions a la seva bústia electrònica. Les societats, així com la resta de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i també certs professionals, reben les notificacions d’Hisenda per via electrònica. A aquests efectes: Es poden seleccionar…

 • PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES Restitució íntegra de les quantitats abonades indegudament Al si d’un litigi per un préstec hipotecari, el jutjat coneixedor de la demanda va declarar que la clàusula sòl era abusiva per falta de transparència, com havia interessat el consumidor demandant, que havia ordenat a l’entitat bancària que restituís les quantitats que havia satisfet indegudament des de març…

 • La Junta General Mixta Com preparar una junta mixta amb assistència presencial i telemàtica?

  La Junta General Mixta

  La Junta General Mixta Com preparar una junta mixta amb assistència presencial i telemàtica? Tot i que fins fa poc les SL havien de celebrar juntes presencials, després de la pandèmia es va acabar modificant la llei per permetre les juntes generals exclusivament telemàtiques, així com les juntes mixtes (amb assistència d’alguns socis de forma…

 • DECLARACIÓ D’IRPF A RETORNAR Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos

  DECLARACIÓ D’IRPF a RETORNAR 2022

  DECLARACIÓ D’IRPF a RETORNAR 2022 Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos Si presenta la seva declaració de l’IRPF de 2021 amb resultat a retornar, tingui en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte: Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini…

 • EL DRET D'INFORMACIÓ DEL SOCI Fins on arriba el dret d'informació del soci? Se us pot denegar la informació sol•licitada?

  EL DRET D’INFORMACIÓ DEL SOCI Fins on arriba el dret d’informació del soci? Se us pot denegar la informació sol•licitada?

  Exercici del dret En qualsevol mena d’acord, el soci pot exigir informes o aclariments sempre que tinguin relació amb l’ordre del dia de la junta a celebrar. Podrà fer-ho durant la celebració de la reunió o amb anterioritat a aquesta (a les SA podrà exercir aquest dret fins al setè dia anterior a la celebració…

 • DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS

  DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS 2022

  Si la seva empresa aprova una distribució de dividends a la Junta General d’aquest mes de juny 2022, ha d’ingressar les retencions a Hisenda (el 19%) a la declaració periòdica –mensual o trimestral– corresponent al període en què aquests dividends siguin exigibles. I si l’acord de repartiment no especifica res, els dividends s’entenen exigibles a…