Plusvàlua municipal es pot recuperar?

La plusvàlua municipal ha estat declarada inconstitucional tal com s’havia ingressat fins ara. Des del 2017, la plusvàlua municipal era inconstitucional quan el valor de transacció d’un immoble era inferior al valor de la seva adquisició. Incloent juntament amb el preu de compra, els impostos inherents a la transacció, les despeses de notaria, registre i comissions dels intermediaris.

La novetat de la sentència d’inconstitucionalitat d’ara és que es tracta d’un impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que es calcula sobre un increment de valor, calculat amb l’increment del valor cadastral de l’immoble i sense atendre ni relacionar-se amb lincrement real del valor de limmoble (terreny) que es transmet.

Expulsat de l’ordenament jurídic l’impost sobre la plusvàlua municipal meritat amb una normativa il·legal, es planteja la possibilitat de recuperar l’impost pagat durant els darrers 4 anys anteriors, concretament des del 2017 fins al final del 2021

La sentència del TC limita la reclamació dels ingressos per liquidació de la plusvàlua municipal que siguin ferms, però s’obre la porta a poder reclamar i recuperar allò ingressat en determinats casos tenint en compte, segons es tracti d’autoliquidació o liquidació administrativa de la Plusvàlua Municipal i altres circumstàncies.

Vinaixa legal fiscal advocats, ha iniciat la reclamació per recuperar la plusvàlua municipal, pagada indegudament.