DANY PATRIMONIAL ADVOCAT GENERAL DEL TJUE I MODEL 720

Dany Patrimonial Advocat General del TJUE i Model 720

El règim espanyol de responsabilitat de l’Estat, per infracció del dret UE, és contrari al dret de la Unió Europea, segons l’advocat general en dictamen del 9 de desembre de 2021.

La sol·licitud d’indemnització per la infracció del dret de la Unió establerta a Espanya és excessivament restrictiva i no permet assegurar que es pugui sol·licitar i aconseguir la indemnització pel dany patrimonial infringit.

Si la sentència del TJUE confirma el dictamen de l’advocat general s’obre la possibilitat de reclamar a l’Estat els ingressos indeguts per conceptes que van estar limitats per sentències, com les plusvàlues municipals declarades inconstitucionals o per lleis considerades abusives, com les conseqüències de la manca de declaració del model 720 que va establir sancions discriminatòries en relació amb béns a l’estranger respecte dels situats a Espanya.

Per a més informació no dubtis a contactar amb Vinaixa Legal Fiscal, el teu bufet d’advocats a Tarragona.