Cotxes Elèctrics Aspectes Fiscals 2022: Si renova els seus vehicles, analitzi totes les alternatives.

Cotxes Elèctrics Aspectes Fiscals 2022: Si renova els seus vehicles, analitzi totes les alternatives.

Cotxes Elèctrics Aspectes Fiscals 2022: Si renova els seus vehicles, analitzi totes les alternatives.

La inversió en vehicles elèctrics o híbrids pot suposar, en alguns casos, un desemborsament superior al derivat de l’adquisició d’aquests vehicles amb motor de combustió. Tot i això, en contrapartida, s’obtenen estalvis futurs pel menor consum i per la millor fiscalitat d’aquests vehicles:

  • El tipus de gravamen de l’Impost de Matriculació es redueix progressivament en funció de les emissions de CO2 del vehicle.
  • Els ajuntaments també solen fixar bonificacions a la quota de l’Impost de Circulació dels vehicles eficients.
  • En el cas de les empreses que cedeixen vehicles als seus treballadors, si són energèticament eficients, es redueix la retribució en espècie imputable a l’IRPF dels treballadors esmentats per utilitzar els vehicles per a fins particulars.

Convé, doncs, fer càlculs i prendre la decisió més encertada. A Vinaixa Legal Fiscal, bufete d’advocats a Tarragona,podem asesorar-lo