Ajornatment del pagament de l’IRPF

Ajornatment del pagament de l’IRPF 2022

Ajornatment del pagament de l’IRPF:

Si el resultat de la declaració de l’IRPF us resulta a ingressar, recordeu que disposeu de diverses opcions per a ajornar el pagament.

Fraccionament

Si el resultat de la declaració de l’IRPF de 2021 us resulta a ingressar i no voleu pagar tota la quota de cop, us podeu acollir al fraccionament que ofereix Hisenda en la mateixa declaració. En aquest cas, tindreu temps fins el 30 de juny per a satisfer un 60 % de la quota. Respecte al 40 % restant, el podreu abonar fins al 7 de novembre de 2022.

Si opteu per aquesta opció, no haureu de satisfer interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc haureu d’aportar garanties, sigui quin sigui l’import ajornat. Això sí: aquest fraccionament només és possible si es presenta la declaració de l’IRPF dins del termini legal (fins el 30 de juny de 2022), i no es podrà sol·licitar en les declaracions presentades fora de termini.

 

Ajornament genèric

De la mateixa manera, també podeu ajornar la quota de l’IRPF com la resta d’impostos i sol·licitar un ajornament major. En aquest cas:

  • L’ajornament ja no serà gratuït, sinó que, en general, haureu de satisfer un interès de demora del 3,75 % anual.
  • Si l’import que heu d’ajornar supera els 30.000 euros —per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja hagueu ajornat—, haureu d’aportar garanties.

Aquesta segona alternativa és incompatible amb el fraccionament que hem indicat abans (és a dir, no es poden aplicar tots dos alhora). Així, per exemple, no és possible acollir-se al fraccionament gratuït del 40 % i, paral·lelament, sol·licitar l’ajornament del pagament inicial del 60 % de la quota.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals us assessoraran en cas que decidiu fraccionar el pagament del seu IRPF