EN NOVIEMBRE: MODELO 232

AL NOVEMBRE: MODEL 232

AL NOVEMBRE: MODEL 232

No oblidi que al mes de novembre cal presentar la declaració informativa d’operacions vinculades.

Recordi que durant el mes de novembre s’ha de presentar el “Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”. S’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, al mes de novembre si l’exercici de l’empresa coincideix amb l’any natural).

En aquest model les empreses han d’informar sobre les operacions vinculades següents:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
  • Les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
  • Les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen el 50% de la xifra de negocis.

Així mateix, també s’han d’incloure al model 232:

  • El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
  • Les operacions vinculades a les quals s’hagi aplicat la reducció per Patent Box.

Premi aquí per accedir a l’apartat del web de l’AEAT des del qual presentar i obtenir més informació sobre el model 232.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals verificaran si la seva empresa ha de presentar informació sobre les operacions vinculades que du a terme i li assessoraran sobre com actuar en aquests casos.