Aquí tens les principals mesures i pujades fiscals que ens esperen

L’any 2021 arriba amb una bona bateria de pujades d’impostos. En aquestes línies anem a fer-te un repàs complet de totes les figures tributàries que patiran augments i que afecten els ciutadans, les empreses i els inversors. En matèria fiscal, els nous pressupostos generals de l’Estat inclouen importants canvis i novetats, sobretot en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de Societats (IS) o el de Patrimoni, entre d’altres.

IRPF

Entre aquestes pujades que tocaran la butxaca del contribuent s’hi troba la de l’IRPF, encara que només afectarà un grup reduït de “contribuents d’elit” que concentren les rendes més altes. Quedarà de la manera següent: per a aquells que declaren rendes de treball per sobre dels 300.000 euros es passarà d’un tipus del 45 al 47 per cent i aquelles rendes de capital per sobre dels 200.000 euros passaran a tributar del 23 per cent a fer-ho a el 26 per cent.

D’altra banda, es prorroguen per a aquest any els límits vigents del règim de mòduls d’autònoms i es limita a 2.000 euros l’aportació màxima a plans de pensions individuals amb dret a deducció en l’IRPF. Per contra, s’eleva el límit de 8.000 a 10.000 euros en el cas dels plans de pensions d’empresa.

Impost de Societats

S’augmentarà en un punt per a les grans empreses i es limiten les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en filials a les societats que tinguin un volum de negoci més alt de 40 milions.

Altres pujades d’impostos

IVA. En els comptes públics també s’inclou una pujada de l’IVA de les begudes ensucrades del 10 al 21 per cent.

Impost de Patrimoni. Pujarà un punt per a les fortunes de més de 10 milions d’euros.

Impost de Matriculació. Durant 2021 es preveu un encariment en el preu dels vehicles, com a conseqüència de l’entrada en vigor del WLTP (un estàndard global per determinar els nivells de contaminants, entre d’altres). Segons les dades del sector, la mitjana és que els preus pugin un cinc per cent en el 70 per cent de les matriculacions.

Primes d’assegurances

Un altre dels tributs que es modificarà és l’Impost sobre primes d’assegurances, que no ha variat des de l’any 1998. En aquest sentit, el tipus de gravamen s’incrementarà del 6 a el 8 per cent, tot i que continua sent inferior al d’altres països de la Unió Europea.

Impost sobre hidrocarburs

Dins dels impostos especials, es modificarà també el debatut Impost d’Hidrocarburs i es reduirà la bonificació fiscal del dièsel. El tipus impositiu passarà de ser de 34,5 cèntims el litre als 30,7 cèntims.

Altres mesures fiscals

Els pressupostos generals no inclouen totes les mesures fiscals que es duran a terme aquest any, ja que es tramiten en un altre tipus de lleis a l’ésser figures noves de caràcter mediambiental o que graven noves àrees de negoci.

En aquest cas, una de les figures que ja ha estat sotmesa a consulta pública és l’impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Una altra mesura mediambiental inclou l’impost estatal sobre residus que penalitzi les opcions de gestió de residus menys sostenibles, el dipòsit en abocador i la incineració.

Finalment, aquest any comptarem amb dues noves figures tributàries que ja han estat aprovades: l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, la coneguda com a taxa Google i l’Impost sobre Transaccions Financeres o taxa Tobin.

Recorda que a Vinaixa Legal Fiscal estem al teu servei per atendre les teves necessitats.