ARRENDAMENT. PRÒRROGA COVID

ARRENDAMENT. PRÒRROGA COVID 2022

ARRENDAMENT. PRÒRROGA COVID 2022.

Ha d’haver estat sol·licitada abans de l’extinció del contracte.

Davant la situació difícil i complexa motivada per la crisi sanitària de la COVID-19, que va afectar l’àmbit social i econòmic, es van aprovar una sèrie de mesures urgents en diferents àmbits; entre ells, a l’àrea de l’arrendament d’habitatge habitual. Una d’aquestes mesures va ser la possibilitat d’una pròrroga extraordinària  de 6 mesos dels contractes, a instàncies de l’arrendatari.

Per tal que aquesta pròrroga operés, la finalització del contracte s’havia de produir entre l’aprovació de les mesures (abril de 2020) i dos mesos després de la finalització de l’estat d’alarma (setembre de 2020); a més, l’arrendatari havia de manifestar la seva voluntat de fer ús de la pròrroga abans de finalitzar el contracte.

Així ho ha recordat el Tribunal Suprem en una sentència recent que ha posat fi al contenciós iniciat per l’arrendador d’un habitatge que va interposar una demanda de desnonament per expiració del termini de l’arrendament un cop transcorreguts els 3 anys de durada, prèvia comunicació a l’arrendatari de la seva voluntat de no renovar-lo un any més.

L’arrendatari es va oposar al·legant l’existència d’un acord verbal entre les parts perquè pogués continuar ocupant l’habitatge; aporta a més carta en què es notifica a l’arrendador que s’acollia a aquesta pròrroga extraordinària de 6 mesos.

Els tribunals van donar la raó a l’arrendador. A més de no haver-hi prova d’aquest acord verbal, considerava que la dita normativa COVID no era d’aplicació aquí.

Ara el TS ha desestimat el recurs presentat per l’arrendatari. Adverteix que l’arrendatari va comunicar la voluntat de fer ús de la pròrroga quan ja havia finalitzat el contracte i havia rebut de l’arrendador una comunicació prèvia manifestant-li la seva voluntat de no renovar.

Mancaria de justificació que l’arrendador hagués d’estar a l’espera que l’arrendatari decidís exercitar la pròrroga de 6 mesos abans d’interposar l’acció de desnonament per expiració del contracte. Cal tenir en compte que aquesta pròrroga no s’activa automàticament, sinó a petició de l’arrendatari.

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona , en situacions de controvèrsia relacionades amb el lloguer d’un habitatge, els nostres professionals poden assessorar-lo en la defensa dels seus drets