Arrendaments. Pròrrogues Tàcites:

Arrendaments. Pròrrogues Tàcites:

Arrendaments. Pròrrogues Tàcites:

En un arrendament parciari en reconducció tàcita, s’aplica el règim pactat?

La reconducció és un nou consentiment de les parts presumptament atorgat per a un nou contracte d’arrendament sobre el mateix immoble. Rústic o urbà, si, un cop acabat el contracte, l’arrendatari gaudeix del bé arrendat durant quinze dies, amb aquiescència de l’arrendador, s’entén que hi ha reconducció tàcita per anys quan s’ha fixat un lloguer anual, per mesos quan és mensual i per dies quan és diari, tret que hagi precedit requeriment.

Aquesta introducció és a propòsit d’una sentència recent del Tribunal Suprem (TS) en què l’objecte de debat era si a un contracte d’arrendament parciari se li aplicava la durada de la pròrroga pactada en el contracte inicial —sis anys agrícoles que, quan hagin transcorregut, de plena conformitat entre les dues parts, es podria renovar per un altre període de temps idèntic— o de la prevista legalment per a la reconducció tàcita.

L’arrendatari va argumentar que el contracte s’havia prorrogat tàcitament, així que era vigent quan l’arrendador va interposar la demanda. Aquest invocava que havia conclòs el termini màxim de vint-i-un anys que establia la Llei d’arrendaments rústics quan es va signar el contracte.

Els tribunals van declarar que el contracte litigiós s’havia extingit per expiració de termini, i així ho ha confirmat el TS. Sent indiscutit per les dues parts que el contracte d’arrendament parciari es trobava en situació de reconducció tàcita, es rebutja l’argument de l’arrendatari que fa referència a que el contracte era vigent durant sis anys més. Aquesta va ser la durada inicialment pactada en el contracte originari, però la jurisprudència sosté que la reconducció tàcita és un nou contracte, no sotmès a la durada de l’originari, per la qual cosa no s’hi han d’aplicar els pactes relatius a l’extensió temporal del contracte parciari celebrat entre els litigants i que ja ha finalitzat.

En tractar.se d’un nou contracte d’arrendament d’un predi rústic, en què no es fixa la durada que té, la norma estableix la durada de la reconducció tàcita per tot el temps necessari per a recol·lectar els fruits que tota la finca arrendada doni en un any o pot donar una vegada, encara que passin dos o més anys per a obtenir-los.

Si us trobeu en una situació similar o manteniu una controvèrsia relacionada amb un arrendament rústic o urbà, a Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals analitzaran el vostre cas i emprendran les actuacions oportunes en defensa dels vostres interessos.