Canvi de seu social: què comporta?

Comencem per la definició de domicili social. Entenem que el domicili o seu social és el lloc físic on es troba l’efectiva administració i direcció de l’empresa, o bé on rau el seu principal establiment. Cal destacar que el domicili social és independent dels centres de producció o oficines. Per tant, la seu social podria ubicar-se en una ciutat diferent de la resta d’establiments.

Les implicacions d’establir el domicili social en un territori o un altre estan relacionades amb el règim jurídic que s’aplicarà a l’empresa. Per tant, un canvi de seu o domicili social comportarà un nou entorn de lleis autonòmiques. No obstant això, el pagament d’alguns tributs com l’Impost de Societats, que és d’àmbit estatal, no variarà (sempre que la seu social es continuï establint en territori espanyol).

En relació als impostos i IBI dels diferents centres de producció i oficines, es pagaran i recaptaran en la comunitat autònoma on es trobin, independentment d’on estigui ubicada la seu. El mateix passa amb l’IRPF dels treballadors.

Les possibles implicacions econòmiques negatives no es relacionen tant amb l’empresa sinó amb la comunitat autònoma on estava situada la seu anteriorment. Això es deu al fet que aquesta comunitat deixarà de cobrar l’Impost de Transmissions Patrimonials i el d’Actes Jurídics Documentats de possibles ampliacions de capital, fusions i escissions, així com el 50 per cent de l’IVA recaptat. Per a l’empresa, però, no suposarà canvis fiscals significatius.

En conclusió, canviar de seu social dins l’Estat Espanyol no implica cap avantatge o inconvenient en l’àmbit fiscal.

Quins són els tràmits legals per canviar una seu social?

Anteriorment la Llei General Tributària de 2015 indicava que una empresa podia determinar el canvi de seu social amb l’aprovació dels seus consellers, sense necessitat de la votació dels seus accionistes. No obstant això, el Reial decret llei 15/2017 facilita accelerar el canvi de domicili social. Amb l’entrada en vigor d’aquest nou decret, l’administrador de l’empresa té la competència de canviar la direcció social sense necessitat de convocar una junta general, tret que en els Estatuts es faci menció expressa al contrari.

En el cas que així es permeti, els tràmits que haurà de portar a terme l’administrador de l’empresa serà la corresponent modificació en l’escriptura davant notari i inscriure la modificació en el Registre Mercantil.

A Vinaixa Legal Fiscal estem a la teva disposició per assessorar-te i aclarir-te tots els dubtes que tinguis sobre aquest assumpte. Contacta’ns.