CÁRTEL DE COCHES: SE AGOTA EL TIEMPO PARA RECLAMAR…

Càrtel de Cotxes: S’esgota el temps per reclamar…

S’acosta la data límit per reclamar a una de les companyies afectades.

El 2013 es va multar diverses empreses per acordar preus de venda de cotxes i del servei postvenda (van constituir un càrtel, una pràctica prohibida per anticompetitiva). Això va implicar que els adquirents dels cotxes o els serveis postvenda paguessin, en la majoria dels casos, un cost superior al previsible en una situació de competència normalitzada. Es van veure afectades una vintena de marques, pràcticament el 90% de les que operen a Espanya. Després de diversos recursos, entre l’abril i el desembre del 2021 el Tribunal Suprem va ratificar aquestes multes. Doncs bé, si vostè va adquirir un vehicle a alguna d’aquestes empreses, disposa d’un any (des de la sentència) per reclamar. Faci-ho com més aviat millor, ja que s’acosta la data de prescripció.

Poden reclamar particulars, autònoms o empreses que van adquirir un cotxe per compra, lísing o rènting entre el febrer del 2006 i l’agost del 2013 a una de les companyies afectades. En tot cas, serà el perjudicat qui hagi de demostrar el perjudici sofert, per la qual cosa s’haurà d’aportar un informe pericial que concreti el sobrepreu pagat, i serà imprescindible la factura de compra del vehicle (o la pòlissa de lísing o contracte de rènting).

En aquest sentit, cal recordar que no cal presentar la demanda judicial ja; si necessita més temps, només caldrà reclamar extrajudicialment (per exemple, per burofax). Així el còmput del termini per reclamar judicialment (un any) començarà a computar-se de nou.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors estudiaran el seu cas i li informaran de les possibilitats de reclamació.