COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ

COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ

COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ

Sap que ara pot negociar els propers venciments mentre encara és solvent?

Fins ara la llei només permetia accedir al preconcurs (una negociació amb els creditors prèvia al concurs) a qui es trobés en situació d’insolvència actual o imminent (és a dir, a qui ja tingués dificultats per complir regularment les seves obligacions de pagament o les foren a tenir en els pròxims tres mesos). Doncs bé, ara es permet el preconcurs quan sigui objectivament previsible que, si no ho fa, l’empresa no podrà complir regularment les obligacions que vencen en els dos anys següents.

Per anticipar-se, és important analitzar els balanços de la societat i fer una projecció a futur amb diferents escenaris d’augment de costos o de tipus d’interès que permetin valorar la situació amb l’ajuda d’un expert especialista en la matèria. Si és probable que pugui tenir dificultats en el futur, serà el moment d’actuar.

El pla de reestructuració

Si es troba en aquesta situació, la reforma de la Llei Concursal li permetrà comunicar al jutge l’obertura d’un període de negociacions per un termini de tres mesos (prorrogables fins a tres més), durant el qual ha d’intentar pactar amb els seus creditors els canvis que li permetin reorganitzar-se per poder complir les obligacions. L’interessant és que, si el pla de reestructuració és aprovat –en general cal que l’acceptin més de dos terços de cada classe de creditors–, els seus efectes s’estendran també als creditors que no ho haguessin acceptat (inclosos els socis), prèvia homologació judicial.

Aquest pla pot consistir a modificar terminis i interessos, convertir el deute en crèdits participatius, accions o participacions, modificar garanties i fins i tot alienar actius. I encara que s’exclouen els crèdits laborals (excepte els de contractes d’alta direcció), és possible incloure en la negociació el crèdit públic, amb algunes limitacions.

 

A Vinaixa Legal Fiscal, Advocats a Tarragona, els nostres assessors avaluaran la seva situació financera actual i, si cal, li acompanyaran en la negociació i l’elaboració d’un pla de reestructuració que li permeti reorganitzar-se.