CONCURS DE CREDITORS. ADMINISTRADORS CONCURSALS

CONCURS DE CREDITORS. ADMINISTRADORS CONCURSALS

CONCURS DE CREDITORS 2023. ADMINISTRADORS CONCURSALS

Quan es merita l’IVA pels serveis que han prestat?

La meritació de l’IVA pels serveis prestats pels administradors concursals es produeix en finalitzar cadascuna de les fases del procés concursal, i no quan conclou el concurs.

En efecte, la Llei de l’impost estableix que, a les prestacions de serveis, la meritació es produeix quan es presten, excepte si hi ha pagaments anticipats, cas en què s’atén a la data del pagament.

Ara bé, quan els serveis són continuats en el temps, com és el cas dels que presten els administradors concursals, hi haurà un sol fet imposable i es meritarà quan conclogui el concurs, llevat que sigui possible diferenciar o individualitzar serveis diferents, que és el que passa amb els prestats pels administradors concursals, respecte dels quals és possible diferenciar diferents fases determinades legalment, amb serveis individualitzats i singularitzats en cadascuna de les fases, sens perjudici que es relacionin entre si, produint-se la meritació de l’impost amb la finalització de cada fase.

En aquests termes s’ha expressat recentment la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS), afegint que, a la llum de la Llei Concursal, és possible individualitzar les diferents funcions que s’atribueixen als administradors concursals, així com del punt manifestat per la Sala Civil del mateix TS, sobre el venciment -escalonat- del crèdit per honoraris de l’administració concursal, que sí que individualitza els serveis que es retribueixen en cada fase als administradors concursals, al·ludint a les diferents fites temporals i a l’efectivitat de la seva prestació en cada fase, la qual cosa comporta que sí que és possible diferenciar els diferents serveis que es presten a cada fase, ja que donen lloc a una retribució individualitzada.