CONCURS DE CREDITORS I COMPENSACIÓ DE DEUTES

CONCURS DE CREDITORS I COMPENSACIÓ DE DEUTES 2022

CONCURS DE CREDITORS I COMPENSACIÓ DE DEUTES 2022.

Al concurs de creditors es poden compensar deutes complint els requisits legals.

De vegades una empresa deu unes factures a una altra que no abona perquè, al seu torn, aquesta deu a la primera altres quantitats. Si una presenta concurs de creditors, en quina situació queden els deutes recíprocs?

Doncs bé, segons la Llei Concursal, és possible fer-ne una compensació. No obstant això, cal complir una sèrie de requisits legals abans de la declaració del concurs. Són els següents:

  • Que tots dos deutes siguin líquids, vençuts i exigibles.
  • Que tots dos siguin el deutor principal l’un de l’altre.
  • Que cap dels dos hagi comunicat a l’altre estar disconforme amb el deute reflectit a les factures.

En un cas així, l’empresa solvent (la que no ha presentat el concurs de creditors) ha d’informar l’Administració Concursal que hi ha aquests deutes recíprocs i que, complint-se els requisits indicats, ha de procedir a compensar-los. Per exemple, si l’empresa solvent deu a la concursada 5.000 euros i aquesta deu a l’empresa solvent 7.000 euros, es reconeixerà un dret de crèdit per 2.000 euros a favor d’aquesta última.

En cas que ja s’hagi comunicat el crèdit davant la concursada sense haver sol·licitat la compensació, el Tribunal Suprem ha dictaminat que, encara que s’hagi comunicat el crèdit i encara que no s’hagi impugnat la llista de creditors, si els requisits per a la compensació existien abans del concurs, es podrà compensar igualment.

A Vinaixa Legal Fiscal, advotas a Tarragona, els nostres assessors estudiaran el seu cas i li informaran de com pot sol·licitar la compensació de deutes en seu concursal.