CONSOLIDACIÓ FISCAL

CONSOLIDACIÓ FISCAL

CONSOLIDACIÓ FISCAL

L’opció per aquest règim s’ha de fer abans de final d’any.

Mitjançant el règim de consolidació fiscal, les empreses d’un mateix grup tributen com si fos una sola. D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de manera immediata:

  • Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis de les altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar que les societats que han generat pèrdues obtinguin beneficis per poder compensar-les).
  • Fins i tot encara que no hi hagi societats amb pèrdues, aquest règim surt a compte: pràcticament s’elimina l’obligació de documentar les operacions vinculades, no hi ha obligació de retenir les operacions entre les empreses del grup, etc.

Perquè sigui aplicable aquest règim el 2023 ho han d’acordar totes i cadascuna de les societats que formaran part del grup (ho han de fer abans del final de l’exercici 2022). I la societat dominant també ha de comunicar l’opció a Hisenda abans del final d’aquest exercici.

Si la vostra empresa pertany a un grup, consulteu-nos. A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, verificarem si pot optar per aquest règim i quins beneficis fiscals pot obtenir.