CONSTITUIR UNA SL AMB UN EURO

CONSTITUIR UNA SL AMB UN EURO

CONSTITUIR UNA SL AMB UN EURO

Ara és possible constituir una SL de forma àgil, ràpida i econòmica, però té alguns inconvenients…

La nova llei pretén fomentar la creació d’empreses agilitzant-ne la constitució. Entre altres mesures –i només en el cas de les SL–, el capital mínim s’ha rebaixat a la quantitat simbòlica d’un euro, que abans havia de ser de 3.000 euros. Tot i això, l’ideal és que la societat aconsegueixi un capital que arribi a aquesta xifra. Vegi per què.

S’estableix que les societats limitades podran tenir un capital social mínim que no sigui inferior a un euro, si bé es fixen també una sèrie d’obligacions que s’hauran de complir mentre aquest capital no arribi a la xifra indicada:

  • Dels beneficis que obtingui la societat, cada any s’haurà de destinar a reserva legal almenys el 20% del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, arribi als 3.000 euros. Posteriorment, es manté l’obligació de destinar el 10% del benefici a la reserva legal fins que aquesta arribi al 20% del capital social.
  • I, en cas de liquidació, si el patrimoni social és insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit. En definitiva, els socis poden arribar a respondre per 2.999 euros, per la qual cosa potser els convindrà més aportar-los d’entrada.

D’altra banda, encara que l’empresa pugui iniciar la seva activitat amb un sol euro de capital, el cert és que el projecte sempre necessitarà diners per desenvolupar-se (pagaments de material, subministraments, despeses de personal…), per la qual cosa, si no pot comptar amb el capital dels socis, caldrà endeutar-se. I si no hi ha un patrimoni social que sustenti el deute, pot resultar més complicat obtenir finançament. A més, per no veure’s afectat per les obligacions especials abans esmentades, convindrà ampliar el capital social fins als 3.000 euros com més aviat millor. Això comportarà despeses de notari i registre, de manera que a la llarga suportarà més despeses.

Per tant, aquesta fórmula li interessarà bàsicament si no li és possible aportar els 3.000 euros immediatament i disposa d’un projecte sòlid amb perspectives clares de facturació a curt termini que necessita una posada en marxa immediata. En tot cas, recordi que sempre podeu fer aportacions no dineràries per assolir el capital mínim. Així, l’opció de constituir la societat amb un capital inferior als 3.000 euros hauria de ser residual.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors li informaran de la millor manera d’iniciar el seu projecte empresarial i com reunir el capital suficient evitant sobrecostos futurs.