Contractació Bancària Mitjançant Assessor: El control de transparència és excusable en presumir que el representant coneix la transcendència de les clàusules.

Contractació Bancària Mitjançant Assessor: El control de transparència és excusable en presumir que el representant coneix la transcendència de les clàusules.

Contractació Bancària Mitjançant Assessor: El control de transparència és excusable en presumir que el representant coneix la transcendència de les clàusules.

El Tribunal Suprem (TS), en una sentència recent, ha declarat la validesa de la clàusula sòl d’un préstec en no apreciar falta de transparència per part de l’entitat bancària.

El client havia delegat la contractació del préstec en un intermediari o assessor financer, amb coneixements especialitzats perquè els busqués finançament al mercat bancari a través d’un préstec hipotecari, aconseguint-li la millor oferta, i perquè s’encarregués, de forma directa i en representació, de gestionar i concertar el préstec.

El TS ha indicat que el banc no està obligat a investigar les relacions entre el mandant i l’assessor i si aquest havia informat d’una manera o altra.

El que s’ha constatat és que, davant d’una clàusula de redacció clara, senzilla i, en principi lícita, resulta innecessària una explicació afegida de la càrrega econòmica que implica aquesta clàusula al contracte, quan s’ha de presumir que l’interlocutor la coneix.

En aquesta situació, l’assessor financer està representant el prestatari (el client del banc que pren a préstec), contractat precisament per a la cerca i negociació del contracte pels seus coneixements especialitzats, els quals s’han de prendre en consideració per valorar-ne la posició contractual.

A Vinaixa Legal Fiscal, Bufet d’advocats a Tarragona, els nostres professionals estan a la vostra disposició per resoldre qualsevol tipus de dubte que tingueu respecte al vostre contracte de préstec i exercir si cal les accions que puguin correspondre en la defensa dels seus drets.