DECLARACIÓ D’IRPF A RETORNAR Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos

DECLARACIÓ D’IRPF a RETORNAR 2022

DECLARACIÓ D’IRPF a RETORNAR 2022

Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos

Si presenta la seva declaració de l’IRPF de 2021 amb resultat a retornar, tingui en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte:

  • Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini de presentació de l’IRPF (termini que, per a la declaració de 2021, finalitza el 30 de juny de 2022).
  • Si Hisenda no emet l’ordre de pagament en aquest termini de sis mesos, tindreu dret a cobrar interessos de demora.
  • Si presenteu la declaració després del 30 de juny, els sis mesos començaran a comptar des de la data de la presentació.

Els interessos de demora es calculen pel termini que mediï entre la data de venciment del termini de sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució. No és necessari que sol·liciti expressament el seu pagament, ja que Hisenda els liquidarà automàticament.

Recordi que pot consultar l’estat en què es troba la seva declaració mitjançant la pàgina web de l’AEAT. Per a fer-ho, Para ello, accedeixi als serveis de “Renda 2021” i entri en el seu expedient mitjançant l’opció “Servei de tramitació de l’esborrany / declaració (Renda WEB)”. A l’hora d’identificar-se haurá disposar de DNI electrònic, Cl@ve PIN o referència de l’esborrany.»

A Vinaixa Legal Fiscla,advocats a Tarragona, resoldrem els dubtes que se li plantejin respecte la seva declaració d’IRPF.