DECLARE SUS ALQUILERES DE VIVIENDAS

DECLAREU ELS LLOGUERS D’IMMOBLES

DECLAREU ELS LLOGUERS D’IMMOBLES

Si no declareu un lloguer d’habitatge i Hisenda ho detecta, no us permetrà aplicar la reducció del 60%.

Els contribuents que lloguen habitatges a particulars poden aplicar una reducció en l’IRPF de 2022 del 60% sobre els ingressos nets del capital immobiliari que obtenen per aquest motiu. Amb aquesta finalitat, l’objectiu principal d’aquest arrendament ha de ser satisfer les necessitats permanents d’habitatge dels llogaters.

No obstant això, tingueu en compte que aquesta reducció només s’aplica als rendiments nets positius que s’hagin inclòs en una autoliquidació i sempre que aquesta autoliquidació s’hagi presentat abans que Hisenda iniciï una comprovació (verificació de dades, comprovació limitada o inspecció).

Per tant, si durant el 2022 heu llogat un habitatge, no us oblideu d’incloure en el vostre IRPF totes les rendes del lloguer. Si no ho feu i Hisenda posteriorment comprova la vostra declaració, us farà tributar per la totalitat dels rendiments nets obtinguts, sense que pugueu aplicar cap reducció sobre el lloguer.

Si heu llogat un habitatge durant l’any 2022, és recomanable que inclogueu els ingressos obtinguts en la vostra declaració de l’IRPF. Si teniu algun dubte sobre això, poseu-vos en contacte amb VinaixaLegal Fiscal, advocat a Tarragona.