DESHERETAMENT

DESHERETAMENT

DESHERETAMENT

L’absència de tracte permet al testador privar els hereus dels drets que els podrien correspondre en la successió?

La falta de relació continuada amb el testador, si és imputable als hereus, pot ser una causa que permeti privar-los dels drets que puguin tenir en l’herència.

Això és perquè aquesta falta de relació podria ser valorada com un maltractament dels hereus al testador que li ha causat danys psicològics, cosa que justifica la privació d’aquests drets.

Per tant, no tota manca de relació afectiva o de tracte familiar es pot emmarcar en aquesta causa de desheretament, sinó que ha de concórrer ambdós requisits: ser imputable a l’hereu i haver causat aquests danys al testador.

Així ho ha recordat el Tribunal Suprem (TS) en una sentència recent que resolia la impugnació del testament interposada per unes netes excloses del mateix per la seva àvia paterna per maltractament d’obra, que consisteix en l’absència manifesta i continuada de relació familiar que se’ls imputa.

El TS els ha donat la raó, ja que considera que la falta de relació familiar i afecte de les netes amb el seu pare, ja mort, i la família paterna ve dels successius conflictes familiars, entre els quals, haver sigut desnonades judicialment per la seva àvia de l’habitatge on vivien amb la seva mare després de la separació matrimonial d’ella i el pare, el que justificaria la falta de relació. Tampoc considera, tenint en compte la conducta de la dona respecte a les seves netes, que aquesta manca de relació li causés cap mena de menyscabament psíquic ni que hi hagués episodis de maltractament d’obra o de paraula.

En controvèrsies sobre herències, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets i de les vostres pretensions.