DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

DEVOLUCIÓ DE L’IVA SUPORTAT A LA UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021.

Si la seva empresa té IVA suportat en un altre país de la UE, no podrà deduir-se’l en les declaracions periòdiques d’IVA (model 303). Per a recuperar-lo, ha de sol·licitar-ne la devolució mitjançant el model 360, que s’ha de presentar per internet, juntament amb una còpia de les factures que justifiquin l’IVA suportat.

A aquest efecte, podrà recuperar l’IVA suportat en un altre país comunitari sempre que es pugui deduir que ha estat suportat a Espanya. I si li és aplicable la regla de prorrata i només es pot deduir un percentatge de l’IVA suportat, també podrà sol·licitar la devolució d’una part de l’IVA en funció d’aquesta. Haurà de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país en què hagi suportat IVA i en relació amb períodes trimestrals o anuals.

El termini de presentació s’inicia un cop transcorri el trimestre o l’any al qual va referida aquesta sol·licitud i finalitza el 30 setembre de l’any següent.

A Vinaixa Legal Fiscal, li ajudarem a l’hora de dur a terme els tràmits necessaris per a recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE.