DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA

DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA

DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA

Si el seu IRPF va resultar a retornar i encara no n’ha rebut la devolució, potser té l’opció d’accedir al servei VERIFICA.

Recordi que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució de l’IRPF, termini que comença a comptar des del final del termini de presentació de l’impost (des del passat 30 de juny de 2022).

A aquest efecte, recordi que pot comprovar l’estat en què es troba la seva declaració a través de la web de l’AEAT (https://www.agenciatributaria.es). Accedint a l’apartat corresponent, el normal serà que aparegui un missatge que li informa que la seva declaració «s’està tramitant» o «s’està comprovant».

Tot i això, també pot aparèixer un missatge del tipus «La seva declaració té incidències que s’han de contrastar i l’import a retornar podria ser inferior al sol·licitat. Si vol resoldre les seves incidències i anticipar la devolució, accedeixi al servei VERIFICA». En aquest cas:

  • Podrà acceptar que li anticipin el pagament de la part de la devolució sol·licitada amb la qual Hisenda està d’acord.
  • Així mateix, en aquest moment es podrà descarregar la notificació d’Hisenda en la qual es regularitza la part que aquesta considera que no procedeix a retornar per haver detectat algun error en la declaració.

Mitjançant aquest servei podrà sol·licitar que Hisenda li satisfaci, sense més demora, una part de l’import a retornar (la que Hisenda considera correcta). I en cas que ho estimi convenient, també podrà presentar al·legacions contra la regularització i cobrar més endavant la resta de l’import que tingui pendent de cobrament (si finalment li acaben donant la raó).

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, li assessorarem en cas que Hisenda regularitzi la seva declaració i interposarem, si escau, els recursos necessaris per a defensar els seus interessos.