DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS

DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS 2022

Si la seva empresa aprova una distribució de dividends a la Junta General d’aquest mes de juny 2022, ha d’ingressar les retencions a Hisenda (el 19%) a la declaració periòdica –mensual o trimestral– corresponent al període en què aquests dividends siguin exigibles. I si l’acord de repartiment no especifica res, els dividends s’entenen exigibles a partir de l’endemà de la junta.

Així doncs, a la seva empresa li convé celebrar aquesta junta el dia 30 de juny, o bé, si la realitza abans, fer constar a l’acord de repartiment que els dividends seran exigibles a partir del dia 1 de juliol:

  • Si no actua així i la junta se celebra el 28 de juny, per exemple, es considerarà que els dividends són exigibles l’endemà, el 29 de juny. En aquest cas, haurà d’ingressar la retenció a la declaració que presentarà el 20 de juliol, amb independència de la data en què els pagui efectivament.
  • En canvi, si la junta acorda que els dividends seran exigibles el 5 de juliol, per exemple, retardarà l’ingrés de les retencions fins al 20 d’agost o el 20 d’octubre (segons si la seva empresa presenta declaracions mensuals o trimestrals, respectivament).

Recordi que no els haureu de practicar retenció si entre els socis de la seva empresa hi ha societats que tenen una participació en el capital igual o superior al 5% i aquesta participació l’han posseïda de forma ininterrompuda durant l’any anterior al dia en què siguin exigibles els dividends. En aquest cas, els socis tenen dret a aplicar l’exempció per doble imposició de dividends al seu impost sobre societats, motiu pel qual la llei estableix que també estiguin exempts de retencions.

Això sí, asseguri’s que els socis a qui no practica retenció li faciliten un escrit conforme estan exempts d’aquesta. Sol·liciti que en aquest escrit indiquin el percentatge de participació i la data d’adquisició (o, com a mínim, que han adquirit la participació amb almenys un any d’antelació).

 

A Vinaixa Legal Fiscal, bufete  advocats a Tarragona, els nostres assessors li ajudaran a verificar en quins casos ha de practicar retenció sobre els dividends i li assessoraran sobre com demorar l’ingrés d’aquesta retenció davant d’Hisenda.