VIVIENDA. SEGUNDOS COMPRADORES

HABITATGE. SEGONS COMPRADORS

HABITATGE. SEGONS COMPRADORS

Poden exigir responsabilitats als promotors per haver incomplert les qualitats ofertes?

Els segons adquirents d’un habitatge estan legitimats per a reclamar als promotors el cost de substituir les qualitats per a ajustar-les a la publicitat i memòria entregada als compradors originals.

Així s’ha expressat el Tribunal Suprem en una sentència recent que posa fi a un litigi que es va iniciar quan els compradors d’un habitatge de segona ma van reclamar als promotors de la mateixa el cost que els va suposar canviar totes les portes i fronts d’armari de la casa que no es corresponien amb la memòria entregada als compradors de venda nova.

Els promotors responen a la demanda assenyalant que els segons compradors no podien exercir una acció de responsabilitat contractual contra ells; no havien contractat amb ells, no se’ls havia fet cessió expressa d’accions i els defectes a les portes no afecten l’essència i integritat de l’immoble, sinó la millora d’aquest.

Però el Tribunal Suprem ha donat la raó als compradors de segona mà. Assenyala que l’acció exercitada tendent a reclamar per la diferència de qualitats en portes i fronts d’armari té transcendència substancial, atès que les venedores van incomplir manifestament el compromís adquirit en virtut de la memòria de qualitats, que ha de ser respectada al peu de la lletra. No és una mera condició accessòria, ja que forma part del nucli o contingut essencial dels compromisos adquirits.

Recorda que la llei dona legitimació als compradors de segona mà per a defensar els seus drets, adquirits derivativament en base a la compravenda dels anteriors titulars, que mai hi van renunciar.

En situacions com aquesta, a Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals analitzaran les circumstàncies per a emprendre les actuacions més adequades en defensa dels vostres drets.