INICI DE LA CAMPANYA D'IRPF DEL 2022

INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2022

INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2022

A partir del pròxim 11 d’abril ja serà possible presentar les declaracions d’IRPF del 2022.

El pròxim 11 d’abril s’inicia la campanya de l’IRPF del 2022, que finalitzarà el 30 de juny del 2023.  A aquests efectes, com cada any, l’Agència Tributària ha habilitat a la pàgina web el portal de la campanya de renda, des del qual ja és possible descarregar les dades fiscals de l’IRPF.

En confeccionar les declaracions de renda, és important revisar totes les dades facilitades per Hisenda. Alguns conceptes que beneficien els contribuents poden aparèixer de forma errònia, o fins i tot pot ser que no apareguin. Per exemple:

  • Si vau adquirir el vostre habitatge habitual abans del 2013 i podeu gaudir de la deducció per compra d’habitatge, cal verificar que apareixen les quotes del préstec satisfetes. I si apareixen, comprovar que són les correctes.
  • Si es perceben rendes del treball, recordeu que, fins a certs límits, són deduïbles les quotes sindicals o de col·legis professionals, així com les despeses de defensa jurídica.
  • En cas de naixement o adopció de fills, cal revisar que s’ha computat el mínim per descendents i afegir-hi les dades corresponents.
  • És important verificar l’aplicació de les deduccions addicionals establertes per la comunitat autònoma a què es tinguin dret.

 

A Vianixa Legal Fiscal,advocats a Tarragona,  els nostres professionals estan a la vostra disposició per ajudar-vos a liquidar correctament el vostre IRPF.