La Junta General Mixta Com preparar una junta mixta amb assistència presencial i telemàtica?

La Junta General Mixta

La Junta General Mixta

Com preparar una junta mixta amb assistència presencial i telemàtica?

Tot i que fins fa poc les SL havien de celebrar juntes presencials, després de la pandèmia es va acabar modificant la llei per permetre les juntes generals exclusivament telemàtiques, així com les juntes mixtes (amb assistència d’alguns socis de forma telemàtica). Això sí: ha d’estar expressament previst als estatuts; en cas contrari, els hauran de modificar primer.

Si ja està previst, n’hi haurà prou de convocar la junta tal com es fa habitualment, indicant la possibilitat d’assistència telemàtica i la manera de dur-se a terme aquesta assistència. En especial, és important indicar:

  • La web (URL), el programa o el número de telèfon per accedir-hi.
  • Els requisits exigits per a l’acreditació dels participants i el procés de registre.
  • El termini d’antelació i la manera com s’ha de comunicar la presència telemàtica del soci.

Segons la nova regulació, l’administrador té l’obligació de fixar els mitjans que permetin garantir la identificació dels socis participants. En videoconferència resulta més fàcil que en àudio, però convé prendre mesures en tots dos casos. Per exemple, sol·licitar que s’acrediti la identitat amb les dades personals del DNI o regulant-ne l’accés mitjançant contrasenya i usuari. Així mateix, cal escollir per a la reunió un mitjà d’àudio o vídeo complementat amb missatgeria instantània perquè el soci pugui exercir en temps real els seus drets de paraula, informació i vot i pugui seguir les intervencions dels altres. També haurà de vetllar pel correcte funcionament de la celebració de la junta i el seu desenvolupament, que haurà de ser el més semblant a una junta presencial. I si cap soci s’absenta momentàniament de la reunió (per exemple, perd la connexió o no funciona el programa), aquesta haurà de paralitzar-se de la mateixa manera que si es tractés d’una reunió presencial. Així mateix, s’haurà d’aixecar acta com en qualsevol altra junta i consignar-hi el registre dels assistents i la manera com han acudit.

Finalment, convé adoptar mesures complementàries, com gravar la sessió o crear un protocol on es reguli el procediment d’assistència telemàtica a les juntes en tots els aspectes pràctics que la llei no regula (com la forma d’identificar-se o l’antelació amb la qual el soci ha de sol·licitar la seva assistència telemàtica).

Els nostres assessors li informaran de com preparar una junta telemàtica mixta amb garanties i quins aspectes ha de tenir especialment en compte en el seu cas concret.