La Societat que em deu diners s'ha dissolt...Com procedir

La Societat que em deu diners s’ha dissolt…

La Societat que em deu diners s’ha dissolt... Això podria ocórrer abans que aflorin possibles desperfectes dels quals hagi de respondre l’empresa dissolta com a agent de la construcció, si bé també podria succeir en qualsevol altre àmbit dels negocis. Què passa llavors amb els deutes sobrevinguts després de la liquidació? Significa això que ja no pot reclamar?

Si hi ha deutes, hi ha societat

Doncs bé, sàpiga que la societat, encara que estigui formalment dissolta i estiguin cancel•lats els seus seients registrals, només estarà completament extingida quan no existeixin ni béns ni deutes al seu nom. D’aquesta manera, els tribunals consideren que la societat pot ser demandada i condemnada al pagament de deutes sobrevinguts que puguin néixer de la responsabilitat contractual, com en aquest cas.
A més, quan això ocorre, no és necessari anul•lar prèviament els assentaments registrals de cancel•lació de la societat ni sol•licitar la reobertura de la liquidació. Es pot exercitar l’acció de reclamació directament, ja que la cancel•lació dels assentaments registrals no implica que la societat deixi de tenir personalitat jurídica.

Responen els socis

Legalment, si després de la liquidació d’una societat apareixen deutes inesperats (passius sobrevinguts), respondran els antics socis de forma solidària, si bé només ho faran fins al límit de què haguessin rebut com a quota de liquidació. Així mateix, per reclamar aquest deute no serà necessari que hagi existit una voluntat de frau per part de la societat; n’hi ha prou que hi hagi el deute i es dirigeixi l’acció contra el soci (o els socis) que s’hagi beneficiat del saldo positiu de la liquidació. Això sí, per reclamar disposa d’un termini de cinc anys des del moment en què resulti exigible el deute.
Tot això sense perjudici que pugui respondre el liquidador —la persona que s’ha encarregat de dur a terme la liquidació de la societat— si hagués actuat amb negligència o de mala fe.
També pot ser que la liquidació s’hagi fet en un concurs de creditors. En aquest cas l’habitual és que la liquidació deixi deutes pendents. En aquest cas, cal comunicar el nou crèdit a l’administrador concursal perquè aquest l’inclogui en el llistat de creditors i, si afloren actius sobrevinguts, es pugui pagar el que correspongui.

A Vinaixa Legal Fiscal, bufet d’advocats a Tarragona, us informarem de com reclamar aquests deutes sobrevinguts a qui correspongui segons el cas.