LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

L’ACCIÓ INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT

L’ACCIÓ INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT

L’administrador social respon quan generi danys a socis o tercers amb una actuació contrària a la llei o als estatuts.

La llei preveu una “acció individual de responsabilitat” quan l’actuació de l’administrador social causa un dany directe als socis o a terceres persones. Aquesta acció persegueix indemnitzar el perjudici, del qual respon l’administrador directament amb el seu patrimoni personal, cosa que augmenta les possibilitats de recuperar el que s’ha pagat (sobretot si l’empresa ja no és solvent).

L’interessat disposa de quatre anys des de la generació del perjudici per interposar la reclamació dels danys soferts (que poden incloure recuperar diners lliurats a compte, interessos, despeses de reclamació i fins i tot perjudicis per pèrdua de clients, si escau). Perquè la reclamació tingui èxit, cal que es compleixin alguns requisits:

  • El dany s’ha d’haver produït per una acció o omissió de l’òrgan d’administració.
  • L’actuació ha de ser contrària a la llei o als estatuts o fer-se sense la diligència deguda d’un empresari ordenat.
  • És necessari que hi hagi una relació directa entre l’actuació i el dany causat a qui reclama.

És imprescindible acreditar que es donen tots els requisits, la qual cosa es pot complicar quant a l’actuació negligent, ja que qui reclama normalment no disposa de la documentació (comptable, per exemple) per demostrar que l’administrador podria haver actuat d’una altra manera. En aquests supòsits, els tribunals exigeixen que qui reclama faci un esforç per argumentar la seva reclamació. Així, a partir dels arguments i indicis presentats, l’administrador haurà de ser qui acrediti que va actuar amb la diligència deguda.

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres experts estudiaran al vostre cas i us informaran de les possibilitats de reclamar contra l’administrador social.