NOVA DEDUCCIÓ A L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

NOVA DEDUCCIÓ A L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2022

NOVA DEDUCCIÓ A L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 2022

S’ha aprovat una nova deducció aplicable sobre la quota de l’Impost sobre Societats.

Recentment s’ha aprovat una nova de deducció aplicable sobre la quota de l’Impost sobre Societats per a les empreses que facin contribucions empresarials a plans de pensions empresarials, de fins al 10% de la quantia d’aquestes contribucions.

La base de la deducció esmentada dependrà de les retribucions que percebi cada treballador:

  • En el cas de les contribucions a favor de treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, la base de deducció serà la totalitat de les contribucions.
  • En canvi, quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 euros, la deducció només s’aplica sobre la part de les contribucions que siguin proporcionals a aquesta quantitat. És a dir, a partir de 27.000 euros de salari, com més altes siguin les retribucions del treballador, menor serà la deducció que l’empresa podrà aplicar per les contribucions que efectuï al pla de pensions empresarial.

 

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, estem a la seva disposició per resoldre els dubtes que se li plantegin respecte a aquesta nova deducció de l’Impost sobre Societats.