Novetats al Model 720

L’Estat Espanyol ha incomplert les normatives comunitàries en establir l’obligació de declarar per als residents fiscals espanyols els béns que tenen a l’estranger, model 720, establint sancions desproporcionades pel seu incompliment segons sentència del TJUE 27 gener 2022.

 

El que es qüestiona és que la normativa establerta incorre en incompliment per ser contrària a la normativa comunitària, en les matèries rellevants següents:

 

– La lliure circulació de capitals entre estats membres de la UE per discriminar les inversions dels residents espanyols respecte dels béns situats dins o fora dEspanya.

 

– Convertir en rendes gravables els béns no declarats amb sancions accessòries del 150% automàticament.

 

– La no prescripció dels béns no declarats més enllà dels 4 anys de la prescripció de la Llei General Tributària establint un gravamen sobre els béns no declarats convertits en rendes gravables que no té comparació a la UE.

 

– Establint multes de 5.000 € per les dades o declaració omeses i de 100 € per cada dada declarada fora de termini, sense cap proporció amb les sancions establertes per a declaracions o dades omeses sobre béns o rendes a Espanya.

 

Aquest despropòsit i aquesta desproporció justifiquen la sentència per incompliment i permeten que els sancionats per aquests conceptes puguin sol·licitar les devolucions ingressades per aquestes sancions i aquests conceptes. Aquesta és la gran novetat del model 720.

 

Tenen dret a demanar la devolució corresponent els qui estiguin o hagin satisfet aquestes sancions desproporcionades establertes que desapareixen de les obligacions tributàries. A Vinaixa Legal Fiscal, bufet d’advocats a Tarragona, us ajudarem en tots els tràmits.