PRESSUPOSTOS GENERALS 2023: NOVETATS FISCALS

PRESSUPOSTOS GENERALS 2023: NOVETATS FISCALS

PRESSUPOSTOS GENERALS 2023: NOVETATS FISCALS

Els pressupostos generals de l’Estat per al 2023 introdueixen novetats fiscals en societats, IVA i IRPF.

Recentment s’han aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, que introdueixen les novetats fiscals següents, entre d’altres:

  • A l’IRPF, s’incrementen les reduccions per a les persones que obtenen rendiments del treball o activitats econòmiques inferiors a 19.747,50 euros. Així mateix, augmenta la tributació de les rendes de l’estalvi, que a partir d’ara tributaran al 27% per la part que excedeixi de 200.000 euros i al 28% per la que excedeixi de 300.000 euros. Finalment, augmenta del 5% al ​​7%, el percentatge de deducció en concepte de provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació per als empresaris individuals en règim d’estimació directa simplificada.
  • A l’impost sobre societats, s’aprova un nou tipus de gravamen reduït del 23% per a les entitats que facturin menys d’un milió d’euros i compleixin certs requisits. Així mateix, determinats vehicles energèticament eficients podran amortitzar-se el doble de ràpid.
  • A l’IVA es flexibilitzen els requisits per recuperar l’IVA repercutit en cas d’impagament.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals us assessoraran sobre els canvis fiscals aplicables a partir del 2023.