PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

El banc ha d’explicar els seus riscos fins i tot si va ser contractat a iniciativa del client

L’adequat coneixement de la clàusula multidivisa i de la transcendència que té és un resultat insubstituïble amb la finalitat que el consumidor pugui prendre una decisió estant degudament informat. Té poca rellevància que la iniciativa en la contractació d’aquesta classe de préstecs vingui del client mateix, ja que en qualsevol cas el banc ha de complir l’exigència de subministrar la informació precontractual necessària sobre els riscos que implica.

Així s’acaba d’expressar el Tribunal Suprem (TS) en una sentència recent que ha posat fi a un litigi iniciat per una associació d’usuaris creada pels clients d’una entitat financera que van concertar un préstec hipotecari multidivisa. A conseqüència de la devaluació del ien japonès, va augmentar no sols l’import de les quotes d’amortització en euros, sinó també l’import de la suma prestada en euros pendent de pagament. Després van passar a l’euro, i d’aquest, a la lliura esterlina.

En la demanda, van sol·licitar la nul·litat de les clàusules multidivisa. Al·legaven que no havien rebut prou informació sobre els riscos concrets d’aquesta modalitat de préstec i el caràcter abusiu de la clàusula per falta de transparència i per ser generadora de desequilibri entre les parts contractants.

Tot i que el jutjat els va donar la raó, l’audiència provincial territorialment competent va estimar el recurs presentat pel banc. Considerava que la clàusula multidivisa es va incorporar amb transparència, atès que el full de sol·licitud del préstec incorporava una clara explicació del significat i abast del risc de tipus de canvi amb una simulació concreta per al cas d’apreciació del ien japonès davant l’euro. Tampoc va considerar que la clàusula fos abusiva.

Ara, però, el TS ha estimat el recurs davant la instància superior interposada pels consumidors, ja que no entén acreditatiu que rebessin una informació precontractual sobre els riscos del préstec que estaven contractant. Hi va haver falta de transparència de les clàusules relatives a la denominació en divisa del préstec, i les quotes de reemborsament i del capital pendent d’amortitzar eren equivalents en euros, cosa que va provocar un greu desequilibri, en contra de les exigències de la bona fe.

Si us trobeu en una situació similar, a Vinaixa Legal Fiscal advocats a Tarragona, els nostres professionals us assessoraran en matèria de consum i, si escau, exerciran la defensa dels drets que us assisteixen com a consumidor.