TARGETA «REVOLVING»

TARGETA «REVOLVING»

TARGETA «REVOLVING»

Si vau signar uns interessos molt per sobre del tipus mitjà dels crèdits al consum, el contracte podria declarar-se nul.

Si el contracte conté un interès remuneratori que supera de manera notable el que habitualment regia al mercat en el moment de la seva celebració sense concórrer una circumstància excepcional que pogués justificar la desproporció, podria declarar-se nul.

Aquest ha sigut el cas del contracte de targeta de crèdit concertat el 2007 per un particular amb una entitat financera. Fixava inicialment un interès remuneratori del 24,71% TAE per a compres, i del 26,82% TAE per a disposicions en efectiu, si bé amb posterioritat es va aplicar aquest darrer tipus per a ambdues modalitats d’operacions.

Els tribunals ho han considerat usurari, ja que, d’acord amb les dades estadístiques publicades pel Banc d’Espanya el 2007 (tipus mitjà dels crèdits al consum del 8,98 % TAE), resulta evident la distància entre tipus mitjà i tipus convingut i efectivament aplicat, així com l’absència de qualsevol circumstància excepcional que pogués justificar-ho. Aquesta desproporció és igual d’evident si es compara amb altres índexs, com els publicats per l’ASNEF, que va invocar la mateixa entitat financera, o d’altres informes, com el tipus mitjà del mercat de targetes.

Si us trobeu en una situació similar, a Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals estan a la vostra disposició per analitzar el vostre cas i exercir les actuacions que poguessin resultar pertinents en la defensa dels vostres interessos.