SEGON PAGAMENT DE L’IRPF

SEGON PAGAMENT DE L’IRPF 2022

SEGON PAGAMENT DE L’IRPF 2022

S’ha d’efectuar fins al pròxim 7 de novembre.

Quan el resultat de la declaració de l’IRPF resulta a ingressar, els contribuents poden acollir-se al fraccionament que ofereix Hisenda en aquests casos, fent efectiu un 60% de la suma a ingressar dins del termini legal de declaració i ingressant el 40% més endavant. Aquest fraccionament es pot dur a terme sense meritació d’interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc cal aportar garanties.

Doncs bé, si al presentar la seva declaració d’IRPF del 2021 va optar per aquest fraccionament, recordi que el proper 7 de novembre de 2022 finalitza el termini per a satisfer el 40% pendent. A aquest efecte:

  • Si va optar per domiciliar el pagament, n’hi haurà prou amb que s’asseguri que el 7 de novembre hi hagi saldo suficient al seu compte bancari (Hisenda ho carregarà al seu compte en aquesta data).
  • Si no va domiciliar el pagament, podrà fer efectiu aquest segon pagament en qualsevol entitat financera fins al 7 de novembre.

Si va fraccionar el segon pagament del seu IRPF i té dubtes al respecte, consulti’ns. A Vinaixa Legal Fiscal, abvocats a Tarragona, els nostres professionals li informaran sobre com actuar en aquests casos.