SIN BENEFICIOS PERO CON DIVIDENDOS

SENSE BENEFICIS PERÒ AMB DIVIDENDS

SENSE BENEFICIS PERÒ AMB DIVIDENDS

És possible repartir dividends encara que no hi hagi beneficis? Així funciona el repartiment de dividends a càrrec de reserves.

L’habitual és repartir dividends amb càrrec als beneficis de l’exercici (per exemple, en aprovar els comptes del 2022, s’aprova el pagament de dividends amb càrrec als beneficis del dit exercici). No obstant això, si no hi ha hagut beneficis, també és possible repartir dividends, en aquest cas amb càrrec a reserves disponibles (beneficis d’anys anteriors que no s’han repartit). Ara bé, cal respectar les regles següents:

  • Indisponibles. No podreu repartir la reserva legal (que es nodreix amb el 10% del benefici de cada exercici fins a assolir el 20% del capital social) ni les reserves obligatòries segons els estatuts (encara que no és habitual, és possible que n’hi hagi). I tampoc altres reserves indisponibles que es doten per gaudir d’algun incentiu fiscal (per exemple, les reserves de capitalització i d’anivellament).
  • Resteu certes quantitats. A l’import de la resta de reserves (les reserves disponibles) caldrà restar les pèrdues d’exercicis anteriors (també les de 2022), així com les despeses de recerca i desenvolupament (R+D) que figurin al balanç com a no amortitzats. El resultat serà la suma que podreu destinar a dividends.

D’aquesta manera, fins i tot quan l’exercici acabat de tancar llança pèrdues, podreu repartir dividends sempre que hi hagi prou reserves.

A Vinaixa Legal Fiscal, nostres assessors estudiaran els vostres balanços i us informaran de si és possible repartir dividends aquest exercici i en quina quantitat.