TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL

TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL 2023

TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL 2023

Acceptar terminis de cobrament superiors als legals pot ser competència deslleial. Si ho fa un competidor, reclameu.

La normativa de prevenció de la morositat estableix que, amb caràcter general, el termini màxim de pagament de les operacions comercials és de 60 dies. I per evitar possibles pràctiques abusives per part de grans empreses:

  • Aquest límit en el termini de pagament no es pot ampliar per acord entre les parts.
  • En cas que hi hagués aquest pacte, es consideraria nul. D’aquesta manera, si un client intenta imposar-li uns terminis superiors, podeu negar-vos i reclamar-li que compleixi la legalitat; fins i tot podria reclamar interessos si realment ja us està pagant amb una demora superior.

El problema ve quan és un altre proveïdor qui es presta a aquest tipus de pràctiques i per culpa d’això aneu perdent clients. Fins ara era difícil reclamar, ja que, en no ser part d’aquesta relació contractual, poc podíeu fer sobre això. Tanmateix, això ja no és així: per protegir les empreses que compleixen la legalitat, una nova llei ha confirmat que es considera deslleial l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat a les operacions comercials.

Per tant, atès que aquesta pràctica us suposa un perjudici –esteu perdent clients–, podreu exercitar les accions legals que us brinda la Llei de competència deslleial. Així, podreu sol·licitar que es declari deslleial la pràctica que s’està duent a terme i que cessi de forma immediata, així com que se us indemnitzi pels danys i perjudicis que la conducta deslleial del seu competidor us hagi ocasionat i que podeu demostrar.

A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres assessors estudiaran el seu cas i us informaran de com reclamar per aquest tipus de pràctiques contra els seus competidors.