TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL

TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL

TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL

Si fa testament, eviti assignar l’habitatge a un sol hereu en forma de llegat.

Si ha de fer testament i entre els béns de la seva propietat hi ha el seu habitatge habitual, eviti deixar-lo com a llegat a un sol dels seus fills. A efectes fiscals, és millor que l’assigni a tots ells de forma conjunta i que siguin ells els qui després se l’adjudiquin com millor els convingui.

D’aquesta manera, en liquidar l’impost sobre successions, tots podran aplicar una reducció del 95% del valor de la part de l’habitatge que se’ls assigni, amb el límit per a cadascun d’ells de 122.606,47 euros (límit que a moltes comunitats autònomes s’ha incrementat):

  • Això és així fins i tot si a l’hora de repartir-se els béns l’habitatge habitual se’l queda un sol dels seus fills i els altres es queden altres béns (fins i tot si hi ha diferències de valor i aquestes es compensen amb diners).
  • Per contra, si redacta un testament i assigna l’habitatge habitual a un hereu concret, només serà aquest el que tindrà dret a la reducció, per la qual cosa en molts casos augmentarà la tributació global dels fills a l’ISD.
  • Aquesta regla és aplicable a la majoria de les comunitats autònomes, encara que alguna pot establir restriccions o fins i tot pot limitar la reducció només a l’hereu que s’adjudiqui l’habitatge.

 

Si està pensant a redactar testament i deixar béns concrets a determinats hereus, vingui a veure’ns. A Vinaixa Legal Fiscal, advocats a Tarragona, els nostres professionals li orientaran sobre com fer-ho per optimitzar l’Impost sobre Successions.