Un milió de famílies tenen préstecs referenciats a l’IRPH

Prop d’un milió de famílies de tot l’Estat estan pagant un préstec hipotecari referenciat a l’IRPH, la qual cosa significa, segons l’Associació d’Usuaris Financers, Asufin, que satisfan unes mensualitats força més elevades que els qui basen l’evolució de la seva hipoteca en l’Euríbor, concretament paguen 165 euros més. Una xifra que arribaria, de mitjana, als 25.000 euros per família des de l’any 2004.

Val a dir que la legalitat de l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris, IRPH, porta cua al nostre país d’ençà que el passat mes de març el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, TJUE, va dictaminar que hauran de ser els tribunals espanyols els qui decideixin si aquest índex inclou clàusules abusives.

El passat 30 de setembre era el dia fixat per tal de que el Tribunal Suprem abordés la legalitat de l’IRPH, en base a cinc recursos admesos a tràmit. Ara bé, el ple es va haver d’ajornar atès que el president de la Sala Primera està en quarantena per ser contacte estret amb un positiu en coronavirus.

A Vinaixa Legal Fiscal som especialistes en IRPH i Dret bancari, consulta’ns si tens cap dubte i posarem tota la nostra experiència al teu servei.