VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI

VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI

VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN PATRIMONI

Les accions i participacions s’han de valorar seguint determinades normes.

Si esteu obligat a presentar l’Impost sobre el Patrimoni i és propietari d’accions o altres valors cotitzats (bons, deute subordinat…), recordeu que haureu de declarar aquests actius pels seus valors mitjans de cotització durant el quart trimestre de 2022.

En el cas que tingueu accions o participacions en societats no cotitzades, el valor a declarar serà el següent:

  • Si l’entitat en la qual teniu participacions és auditada, haureu de declarar el valor comptable resultant de l’últim balanç aprovat.
  • Si no és auditada, haureu de declarar el major d’aquest valor teòric, el valor nominal de les participacions o el resultat de capitalitzar al 20% la mitjana dels beneficis dels últims tres anys (és a dir, de dividir-lo per 0,20) en la proporció que correspon a cada soci.

En tot cas, recordeu que, si el vostre percentatge de participació individual en l’empresa és com a mínim del 5% (o del 20% si el teniu juntament amb altres persones del vostre mateix grup familiar) i compliu determinats requisits addicionals, podeu declarar aquestes participacions com a exemptes i no haver de tributar per elles en el vostre Impost sobre el Patrimoni.

A Vinaixa Legal Fiscal advocats a Tarragona,nostres professionals valoraran les vostres accions i participacions d’acord amb la llei i comprovaran si teniu dret a incentius.