Les hipoteques referenciades a l’IRPH no contenen clàusules abusives

S’esperava amb expectació el veredicte del Tribunal Suprem en relació als recursos admesos a tràmit sobre si cinc hipoteques lligades a l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris, IRPH, contenien clàusules abusives. Finalment l’alt tribunal ha establert que, si bé hi ha manca de transparència en la seva comercialització, pel fet de no informar de l’evolució d’aquest índex als particulars, no les considera pas abusives per part de les entitats financeres.

La resolució del Suprem, que afecta a quatre del recursos presentats, el cinquè s’analitzarà posteriorment, es veia per part de les famílies que tenen hipoteques referenciades a l’IRPH com una oportunitat per recuperar els diners que han pagat de més en comparació a si tinguessin la hipoteca vinculada a l’Euríbor.

Antecedents

Cal recordar que el passat mes de març aquest assumpte va arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, TJUE, qui va establir que haurien de ser els jutges espanyols els encarregats de determinar en cada cas si hi va haver abús en el moment de formalitzar els préstecs.

Prop d’un milió de famílies de tot l’Estat estan pagant un préstec hipotecari referenciat a l’IRPH, la qual cosa significa, segons l’Associació d’Usuaris Financers, Asufin, que satisfan unes mensualitats força més elevades que els qui basen l’evolució de la seva hipoteca en l’Euríbor, concretament paguen 165 euros més. Una xifra que arribaria, de mitjana, als 25.000 euros per família des de l’any 2004.

A Vinaixa Legal Fiscal som especialistes en IRPH i Dret bancari, consulta’ns si tens cap dubte i posarem tota la nostra experiència al teu servei.

21 d’octubre de 2020