Vols muntar una empresa? T’expliquem com fer-ho pas a pas

Sens dubte crear una empresa és una aventura apassionant i, com a tal, no està exempta de riscos i complicacions, que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar tant la viabilitat del negoci com els passos i tràmits que s’han d’abordar per formalitzar la seva constitució i posar-la en marxa.

Cal no oblidar, per tant, que els tràmits poden ser un procés llarg i tediós. Per això, comptar amb l’ajuda d’experts en la matèria et permetrà oblidar-te dels inconvenients i dur a terme tot el procés de forma ràpida i efectiva. A Vinaixa Legal Fiscal t’oferim l’experiència d’un equip que et resoldrà els dubtes, t’assessorarà durant tot el procés i t’ajudarà en la gestió dels tràmits.

Si tens clara la idea de negoci, el finançament amb què comptaràs i el nom de la teva empresa, un dels passos més importants és decidir quina forma jurídica utilitzar.

L’elecció de l’estatut jurídic de l’empresa és important en la seva creació. Cada opció té els seus avantatges i inconvenients, principalment en tres aspectes: fiscalitat, responsabilitat i tràmits requerits. Cal anar amb compte amb el que es tria, ja que després no és fàcil canviar.

En primer lloc, has d’escollir entre la personalitat física o la personalitat jurídica.

1.- A la primera categoria hi entra l’empresari individual (autònom) i les seves associacions com la Comunitat de Béns o la Societat Civil. Però, com registrar-se com a autònom?

Aquesta és l’opció més ràpida i senzilla per començar o per a les activitats que no hagin de superar un cert nivell d’ingressos. I els passos són els següents. Primer cal registrar-se a Hisenda. Després donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms. La base mínima de cotització és aproximadament de 250 euros mensuals. També cal triar amb quina Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals es treballarà i finalment es tria si s’acull a la cobertura de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències comunes. El cost d’aquesta última opció és d’uns pocs euros més al mes. Amb aquests dos tràmits, i sempre que no hi hagi més requeriments específics pel negoci, es pot començar l’activitat i facturar.

2.- A la segona categoria hi entren les societats mercantils, com la Societat Limitada (SL), la Societat Anònima (SA), la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) i les societats mercantils especials com la Societat Laboral (SAL i SLL) i la societat cooperativa. Centrem-nos en la més habitual, la Societat Limitada (SL). Com es crea?

Primer cal disposar del Certificat de denominació social, obrir un compte al banc i ingressar el capital social, mínim 3.000 euros. Després, els socis de la futura empresa han de redactar uns estatuts per a la societat, que incloguin la denominació social, l’objecte social, el capital social, el domicili social, el sistema d’administració, la data de tancament i altres informacions de rellevància.

Aquests estatuts s’adjunten a l’escriptura pública atorgada davant notari i que dona constitució a la societat. Les aportacions dineràries o els actius aportats a la societat s’han de fonamentar amb els respectius certificats bancaris o títols de propietat. I un cop atorgada l’escriptura pública la societat pot començar la seva activitat.

Posteriorment, caldrà inscriure l’escriptura de constitució en el Registre Mercantil de la província del domicili social de la societat i s’haurà de publicar la inscripció en el BORME. Un cop constituïda la societat, cal sol·licitar a Hisenda el número d’identificació fiscal (NIF). S’obté primer un NIF provisional, i més endavant l’Agència Tributària notificarà que s’ha atorgat el definitiu.

Donar-se d’alta a Hisenda, a l’IAE i a la declaració censal d’l’IVA (si correspon) són els passos següents. I si l’empresa ha de tenir empleats caldrà registrar-la a la Seguretat Social i afiliar els treballadors. I si els socis han de ser administradors de la societat hauran de donar-se d’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, normalment en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Ara, en principi, ja tens definits tots els tràmits per iniciar l’activitat, només et falta elaborar el teu producte o servei. Per això et caldrà organitzar el procés productiu. Però fins que no hagis venut (i cobrat) el teu primer producte o servei, no es pot considerar que realment hagis començat el teu camí com a empresari.

A Vinaixa Legal Fiscal som experts en assessorament mercantil, per la qual cosa podem assessorar-te durant tota la vida de la teva empresa: constitució, desenvolupament i dissolució. Truca’ns i ens posarem a treballar en el teu projecte.