Loading posts...
 • ¿FALSO AUTÓNOMO?

  FALS AUTÒNOM?

  FALS AUTÒNOM? Si una empresa contracta un treballador autònom de manera recurrent, ha de prendre precaucions perquè no es consideri que és una relació laboral. Són treballadors autònoms les persones físiques que realitzin de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona una activitat econòmica…

 • EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT 2022

  EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT 2022

  EL PAGAMENT DEL DIVIDEND DE LES PARTICIPACIONS SENSE VOT 2022  De vegades les societats creen participacions sense vot per donar entrada a nous inversors. Vegi com es fan els càlculs a l’hora de pagar dividends a aquests nous socis. El tret característic de les participacions sense vot és que, com a compensació a la privació…

 • VIVIENDA. SEGUNDOS COMPRADORES

  HABITATGE. SEGONS COMPRADORS

  HABITATGE. SEGONS COMPRADORS Poden exigir responsabilitats als promotors per haver incomplert les qualitats ofertes? Els segons adquirents d’un habitatge estan legitimats per a reclamar als promotors el cost de substituir les qualitats per a ajustar-les a la publicitat i memòria entregada als compradors originals. Així s’ha expressat el Tribunal Suprem en una sentència recent que posa fi…

 • TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL

  TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL

  TESTAMENT I HABITATGE HABITUAL Si fa testament, eviti assignar l’habitatge a un sol hereu en forma de llegat. Si ha de fer testament i entre els béns de la seva propietat hi ha el seu habitatge habitual, eviti deixar-lo com a llegat a un sol dels seus fills. A efectes fiscals, és millor que l’assigni…

 • ABSORCIÓN DE MEJORAS SALARIALES 2022

  ABSORCIÓ DE MILLORES SALARIALS 2022

  ABSORCIÓ DE MILLORES SALARIALS 2022. Es pot compensar o absorbir una millora salarial voluntària amb els increments salarials derivats de l’aplicació d’un nou conveni? Si un treballador cobra per sobre de conveni perquè té una millora voluntària fixa en nòmina i es produeix un augment del salari mínim interprofessional (SMI) o del salari de conveni,…

 • HIPOTECA SOBRE UN ACTIU ESSENCIAL

  HIPOTECA SOBRE UN ACTIU ESSENCIAL 2022

  HIPOTECA SOBRE UN ACTIU ESSENCIAL 2022. L’autorització de la junta a l’administrador per adquirir un “actiu essencial” inclou el finançament? Quan se sol·licita finançament (com una hipoteca) per adquirir un bé essencial, s’entén que no cal una autorització especial i n’hi ha prou amb l’autorització que permet adquirir-lo, però en altres casos no és tan…

 • DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA

  DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA

  DEVOLUCIÓ DE L’IRPF. SERVEI VERIFICA Si el seu IRPF va resultar a retornar i encara no n’ha rebut la devolució, potser té l’opció d’accedir al servei VERIFICA. Recordi que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució de l’IRPF, termini que comença a comptar des del final del termini de presentació de l’impost…

 • FORMAS DE ALTERAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS

  FORMES D’ALTERAR EL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

  FORMES D’ALTERAR EL REPARTIMENT DE DIVIDENDS Per norma general, a les societats els beneficis es reparteixen segons el percentatge de capital de cada soci, però a les SL és possible alterar aquesta regla de repartiment… La Llei de Societats de Capital estableix el següent a l’article 275: 1. A la societat de responsabilitat limitada, llevat de…

 • PERMÍS RETRIBUÏT

  PERMÍS RETRIBUÏT

  PERMÍS RETRIBUÏT Un treballador li demana un permís retribuït. El dia en què comenci el gaudi ha de ser laborable o pot coincidir amb un dia de descans? Els permisos retribuïts són interrupcions remunerades del temps de treball que estan previstes a la llei o al conveni col·lectiu d’aplicació i a les quals els seus…

 • LA INSOLVENCIA NO ES RAZÓN SUFICIENTE

  LA INSOLVÈNCIA NO ÉS RAÓ SUFICIENT

  LA INSOLVÈNCIA NO ÉS RAÓ SUFICIENT La insolvència no és una causa de dissolució que permeti derivar responsabilitat solidària contra l’administrador. Quan una societat entra en situació d’insolvència, ha de presentar concurs de creditors dins del termini legal. En cas contrari, l’administrador no estaria complint diligentment amb les obligacions inherents que té a càrrec. Ara…