Loading posts...
 • PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

  PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

  PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS Durant aquest mes de febrer es pot escollir el sistema de pagaments a compte de l’IS per 2023 Si l’any 2022 el volum d’operacions de la vostra empresa no va superar els sis milions d’euros, durant aquest mes de febrer podeu presentar el model 036 i escollir la modalitat de…

 • NOU RÈGIM D'EMPRESES EMERGENTS

  NOU RÈGIM D’EMPRESES EMERGENTS 2023

  NOU RÈGIM D’EMPRESES EMERGENTS 2023 Les empreses emergents gaudeixen d’importants avantatges fiscals. A partir del 2023 és aplicable un nou règim per a les empreses emergents, que inclou diversos incentius fiscals a l’Impost sobre Societats: Tributar un tipus reduït del 15% durant els primers quatre anys, amb guanys des de la constitució. Facilitats en ajornar…

 • MODIFICACIÓ DE L'HORARI DE TREBALL

  MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE TREBALL

  MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE TREBALL Aquesta modificació s’ha de negociar amb el comitè d’empresa, però què passa si no accepten? Es poden signar acords individuals? Si l’empresa vol canviar una condició de treball i aquest canvi té caràcter substancial (com l’horari de treball), s’ha de tramitar un procediment de modificació substancial de condicions. Això significa…

 • ¿QUÉ ES Y CÓMO SE APLICA LA MORATORIA CONTABLE?

  QUÈ ÉS I COM S’APLICA LA MORATÒRIA COMPTABLE?

  QUÈ ÉS I COM S’APLICA LA MORATÒRIA COMPTABLE? Fins al final de l’exercici 2024 pot excloure les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 en calcular el patrimoni net. Per esmorteir els efectes de la crisi generada arran de la COVID-19 i la guerra, es va implementar, entre altres, la mesura de no computar les pèrdues…

 • AUTÒNOMS: ESTIMACIÓ D'INGRESSOS

  AUTÒNOMS: ESTIMACIÓ D’INGRESSOS

  AUTÒNOMS: ESTIMACIÓ D’INGRESSOS Com es fa l’estimació d’ingressos anuals tenint en compte les regles de cotització del nou règim de treballadors autònoms? Des de l’1 de gener del 2023, la determinació de la base de cotització dels treballadors autònoms es vincula als seus rendiments anuals obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o…

 • PRESSUPOSTOS GENERALS 2023: NOVETATS FISCALS

  PRESSUPOSTOS GENERALS 2023: NOVETATS FISCALS

  PRESSUPOSTOS GENERALS 2023: NOVETATS FISCALS Els pressupostos generals de l’Estat per al 2023 introdueixen novetats fiscals en societats, IVA i IRPF. Recentment s’han aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, que introdueixen les novetats fiscals següents, entre d’altres: A l’IRPF, s’incrementen les reduccions per a les persones que obtenen rendiments del treball…

 • REMUNERACIÓN DEL ADMINISTRADOR: ASPECTOS CLAVE

  REMUNERACIÓ DE L’ADMINISTRADOR: ASPECTES CLAUS

  REMUNERACIÓ DE L’ADMINISTRADOR: ASPECTES CLAUS ¿Com establir la remuneració dels administradors en els estatuts per no tenir problemes amb Hisenda o el Registre? Segons la llei, el càrrec de l’administrador és gratuït excepte si els estatuts estableixen el contrari, cas en el qual han de determinar el sistema de remuneració. Això, sens perjudici de que…

 • TRIBUTACIÓ DE LA LOTERIA DE NADAL

  TRIBUTACIÓ DE LA LOTERIA DE NADAL

  TRIBUTACIÓ DE LA LOTERIA DE NADAL Els premis de loteria gaudeixen d’exempció fins els 40.000 euros Si ha adquirit un dècim pel sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loterías y Apuestas del Estado, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Española i entitats anàlogues europees tributen a l’IRPF a un…

 • REGULARITZACIÓ DE LA PRORRATA

  REGULARITZACIÓ DE LA PRORRATA

  REGULARITZACIÓ DE LA PRORRATA 2022 Si la seva empresa es troba en règim prorrata, a l’última declaració de l’any haurà de fer certes regularitzacions… Una d’aquestes regularitzacions es refereix al volum d’IVA deduït durant l’any. Si ha estat aplicant la prorrata general, però l’IVA deduïble amb aquest supera en més d’un 10% el que hauria deduït…