Loading posts...
 • NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES

  NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES 2022

  NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES 2022 Recordi que hi ha uns “dies de cortesia” durant els quals Hisenda no pot enviar notificacions a la seva bústia electrònica. Les societats, així com la resta de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i també certs professionals, reben les notificacions d’Hisenda per via electrònica. A aquests efectes: Es poden seleccionar…

 • PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES Restitució íntegra de les quantitats abonades indegudament Al si d’un litigi per un préstec hipotecari, el jutjat coneixedor de la demanda va declarar que la clàusula sòl era abusiva per falta de transparència, com havia interessat el consumidor demandant, que havia ordenat a l’entitat bancària que restituís les quantitats que havia satisfet indegudament des de març…

 • La Junta General Mixta Com preparar una junta mixta amb assistència presencial i telemàtica?

  La Junta General Mixta

  La Junta General Mixta Com preparar una junta mixta amb assistència presencial i telemàtica? Tot i que fins fa poc les SL havien de celebrar juntes presencials, després de la pandèmia es va acabar modificant la llei per permetre les juntes generals exclusivament telemàtiques, així com les juntes mixtes (amb assistència d’alguns socis de forma…

 • DECLARACIÓ D’IRPF A RETORNAR Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos

  DECLARACIÓ D’IRPF a RETORNAR 2022

  DECLARACIÓ D’IRPF a RETORNAR 2022 Hisenda ha d’emetre l’ordre de pagament en el termini de sis mesos Si presenta la seva declaració de l’IRPF de 2021 amb resultat a retornar, tingui en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte: Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini…

 • EL DRET D'INFORMACIÓ DEL SOCI Fins on arriba el dret d'informació del soci? Se us pot denegar la informació sol•licitada?

  EL DRET D’INFORMACIÓ DEL SOCI Fins on arriba el dret d’informació del soci? Se us pot denegar la informació sol•licitada?

  Exercici del dret En qualsevol mena d’acord, el soci pot exigir informes o aclariments sempre que tinguin relació amb l’ordre del dia de la junta a celebrar. Podrà fer-ho durant la celebració de la reunió o amb anterioritat a aquesta (a les SA podrà exercir aquest dret fins al setè dia anterior a la celebració…

 • DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS

  DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS I RETENCIONS 2022

  Si la seva empresa aprova una distribució de dividends a la Junta General d’aquest mes de juny 2022, ha d’ingressar les retencions a Hisenda (el 19%) a la declaració periòdica –mensual o trimestral– corresponent al període en què aquests dividends siguin exigibles. I si l’acord de repartiment no especifica res, els dividends s’entenen exigibles a…

 • Arrendaments. Pròrrogues Tàcites:

  Arrendaments. Pròrrogues Tàcites:

  Arrendaments. Pròrrogues Tàcites: En un arrendament parciari en reconducció tàcita, s’aplica el règim pactat? La reconducció és un nou consentiment de les parts presumptament atorgat per a un nou contracte d’arrendament sobre el mateix immoble. Rústic o urbà, si, un cop acabat el contracte, l’arrendatari gaudeix del bé arrendat durant quinze dies, amb aquiescència de l’arrendador, s’entén que…

 • Ajornatment del pagament de l’IRPF

  Ajornatment del pagament de l’IRPF 2022

  Ajornatment del pagament de l’IRPF: Si el resultat de la declaració de l’IRPF us resulta a ingressar, recordeu que disposeu de diverses opcions per a ajornar el pagament. Fraccionament Si el resultat de la declaració de l’IRPF de 2021 us resulta a ingressar i no voleu pagar tota la quota de cop, us podeu acollir…

 • A les societats de responsabilitat limitada és possible alterar la regla general d'«una participació, un vot».

  A les societats de responsabilitat limitada és possible alterar la regla general d’«una participació, un vot».

  A les societats de responsabilitat limitada és possible alterar la regla general d’«una participació, un vot». De vegades, pot passar que, quan nous socis s’incorporen al capital, els socis fundadors d’una empresa vulguin mantenir el poder de decisió mentre el coneixement dels nouvinguts sobre la gestió de la companyia no estigui plenament consolidat. Tot i…

 • Cotxes Elèctrics Aspectes Fiscals 2022: Si renova els seus vehicles, analitzi totes les alternatives.

  Cotxes Elèctrics Aspectes Fiscals 2022: Si renova els seus vehicles, analitzi totes les alternatives.

  Cotxes Elèctrics Aspectes Fiscals 2022: Si renova els seus vehicles, analitzi totes les alternatives. La inversió en vehicles elèctrics o híbrids pot suposar, en alguns casos, un desemborsament superior al derivat de l’adquisició d’aquests vehicles amb motor de combustió. Tot i això, en contrapartida, s’obtenen estalvis futurs pel menor consum i per la millor fiscalitat…