Category / Bancari / Civil / Financial / Fiscal i Tributari / Taxes

  Loading posts...
 • EN NOVIEMBRE: MODELO 232

  AL NOVEMBRE: MODEL 232

  AL NOVEMBRE: MODEL 232 No oblidi que al mes de novembre cal presentar la declaració informativa d’operacions vinculades. Recordi que durant el mes de novembre s’ha de presentar el “Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”. S’ha de presentar al mes següent als…

 • Desde marzo de 2022, las empresas de más de 50 empleados deben realizar una auditoría retributiva.

  Auditoria Retributiva: Des del març del 2022, les empreses de més de 50 empleats han de realitzar una auditoria retributiva

  Les empreses que tenen 50 empleats o més tenen l’obligació de fer una auditoria retributiva amb la finalitat de comprovar si el sistema retributiu compleix el principi d’igualtat entre dones i homes. Els resultats d’aquesta auditoria formen part del contingut mínim del pla d’igualtat, per la qual cosa s’hi haurà d’incorporar a aquest. Si la…

 • L'any 2022 es redueixen els avantatges fiscals d'aquest règim.

  Règim de lloguer d’habitatges: El 2022 es redueixen els avantatges fiscals d’aquest règim

  El 2022 es redueixen els avantatges fiscals del règim de lloguer de vivendes. L’any 2022, les entitats acollides al règim d’arrendament d’habitatges han vist com la bonificació aplicable en l’Impost sobre Societats s’ha reduït del 85% al 40%. Aquesta rebaixa té un important efecte: Si es considera únicament l’Impost sobre Societats, aquest règim continua sent…

 • Toca legalitzar els llibres comptables i societaris 2021, al Registre Mercantil.

  Toca legalitzar els llibres comptables i societaris 2021, al Registre Mercantil.

  Si a la seva empresa l’exercici social finalitza el 31 de desembre, s’acosta una data clau: la legalització de llibres comptables i societaris al Registre Mercantil. Les societats han de portar la comptabilitat al dia, conservar les actes de les reunions (d’administradors i de socis) i registrar les transmissions de participacions o accions als llibres…

 • DANY PATRIMONIAL ADVOCAT GENERAL DEL TJUE I MODEL 720

  Dany Patrimonial Advocat General del TJUE i Model 720

  El règim espanyol de responsabilitat de l’Estat, per infracció del dret UE, és contrari al dret de la Unió Europea, segons l’advocat general en dictamen del 9 de desembre de 2021. La sol·licitud d’indemnització per la infracció del dret de la Unió establerta a Espanya és excessivament restrictiva i no permet assegurar que es pugui…