Category / Bancari / Financial / Fiscal i Tributari / Mercantil

  Loading posts...
 • PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES

  PRÉSTECS HIPOTECARIS. CLÀUSULES ABUSIVES Restitució íntegra de les quantitats abonades indegudament Al si d’un litigi per un préstec hipotecari, el jutjat coneixedor de la demanda va declarar que la clàusula sòl era abusiva per falta de transparència, com havia interessat el consumidor demandant, que havia ordenat a l’entitat bancària que restituís les quantitats que havia satisfet indegudament des de març…

 • Desde marzo de 2022, las empresas de más de 50 empleados deben realizar una auditoría retributiva.

  Auditoria Retributiva: Des del març del 2022, les empreses de més de 50 empleats han de realitzar una auditoria retributiva

  Les empreses que tenen 50 empleats o més tenen l’obligació de fer una auditoria retributiva amb la finalitat de comprovar si el sistema retributiu compleix el principi d’igualtat entre dones i homes. Els resultats d’aquesta auditoria formen part del contingut mínim del pla d’igualtat, per la qual cosa s’hi haurà d’incorporar a aquest. Si la…

 • CÁRTEL DE COCHES: SE AGOTA EL TIEMPO PARA RECLAMAR…

  Càrtel de Cotxes: S’esgota el temps per reclamar…

  S’acosta la data límit per reclamar a una de les companyies afectades. El 2013 es va multar diverses empreses per acordar preus de venda de cotxes i del servei postvenda (van constituir un càrtel, una pràctica prohibida per anticompetitiva). Això va implicar que els adquirents dels cotxes o els serveis postvenda paguessin, en la majoria…

 • L'any 2022 es redueixen els avantatges fiscals d'aquest règim.

  Règim de lloguer d’habitatges: El 2022 es redueixen els avantatges fiscals d’aquest règim

  El 2022 es redueixen els avantatges fiscals del règim de lloguer de vivendes. L’any 2022, les entitats acollides al règim d’arrendament d’habitatges han vist com la bonificació aplicable en l’Impost sobre Societats s’ha reduït del 85% al 40%. Aquesta rebaixa té un important efecte: Si es considera únicament l’Impost sobre Societats, aquest règim continua sent…

 • Toca legalitzar els llibres comptables i societaris 2021, al Registre Mercantil.

  Toca legalitzar els llibres comptables i societaris 2021, al Registre Mercantil.

  Si a la seva empresa l’exercici social finalitza el 31 de desembre, s’acosta una data clau: la legalització de llibres comptables i societaris al Registre Mercantil. Les societats han de portar la comptabilitat al dia, conservar les actes de les reunions (d’administradors i de socis) i registrar les transmissions de participacions o accions als llibres…

 • Quan cal declarar l'IRPF?

  QUAN CAL DECLARAR L’IRPF?

  QUAN CAL DECLARAR L’IRPF? El proper mes d’abril comença la campanya de la declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2021. Recordi els principals supòsits en els quals existeix l’obligació de presentar aquesta declaració i en quins casos això no cal… En general, si una persona obté principalment rendes del treball (salari, pensió de jubilació, prestació…

 • Vinaixa Legal Fiscal els desitja Bon Nadal !!

  Vinaixa Legal Fiscal les els desitja Bon Nadal !!

 • DANY PATRIMONIAL ADVOCAT GENERAL DEL TJUE I MODEL 720

  Dany Patrimonial Advocat General del TJUE i Model 720

  El règim espanyol de responsabilitat de l’Estat, per infracció del dret UE, és contrari al dret de la Unió Europea, segons l’advocat general en dictamen del 9 de desembre de 2021. La sol·licitud d’indemnització per la infracció del dret de la Unió establerta a Espanya és excessivament restrictiva i no permet assegurar que es pugui…

 • ¿Saps com tributen les criptomonedes?

  Ara com ara cada vegada se sent parlar més de les criptomonedes o moneda virtual que han estat definides el 2012 pel Banc Central Europeu com “un tipus de diners digitals no regulats, el qual és emès i generalment controlat pels seus desenvolupadors, i usat i acceptat entre els membres d¿una determinada comunitat virtual”. Des…

 • Plusvàlua municipal es pot recuperar?

  La plusvàlua municipal ha estat declarada inconstitucional tal com s’havia ingressat fins ara. Des del 2017, la plusvàlua municipal era inconstitucional quan el valor de transacció d’un immoble era inferior al valor de la seva adquisició. Incloent juntament amb el preu de compra, els impostos inherents a la transacció, les despeses de notaria, registre i…