Category / Mercantil

    Loading posts...
  • Quins tràmits s’han de dur a terme per a la creació d’un negoci?

    La fundació d’una empresa requereix una sèrie de tràmits administratius que no s’han de passar per alt. En el següent article expliquem a grans trets els passos necessaris en la constitució d’una empresa. De totes maneres, recomanem la contractació d’un assessor mercantil per comptar amb una major seguretat jurídica i prendre les decisions més adequades…

  • La figura de l’assessor legal a l’empresa

    El marc legal complex i canviant en el que ens movem fa que la figura de l’assessor legal sigui fonamental en qualsevol empresa, sigui quina sigui la seva dimensió. Disposar d’assessorament especialitzat ens estalviarà futurs problemes legals, ja que és ben cert que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment. El fet…