Category / Sense categoria

  Loading posts...
 • DEFECTES OCULTS EN L'ARRENDAMENT DEL LOCAL

  DEFECTES OCULTS EN L’ARRENDAMENT DEL LOCAL

  DEFECTES OCULTS EN L’ARRENDAMENT DEL LOCAL Disposa de sis mesos per exigir l’esmena de defectes ocults o la resolució del contracte. La indemnització només es pot pagar si hi ha mala fe per part del propietari. Com a futur arrendatari d’un local, abans de signar l’arrendament cal examinar-lo bé (les seves connexions, instal·lacions, etc.). Qui…

 • SOCIO MINORITARIO Y ADMINISTRADOR

  SOCI MINORITARI I ADMINISTRADOR

  SOCI MINORITARI I ADMINISTRADOR El pacte de socis permet obligar a justificar l’acomiadament de l’administrador i establir les conseqüències per incompliment. Quan s’és soci minoritari d’una empresa, una de les maneres de tenir un major control sobre la gestió social és també ser administrador. No obstant això, la llei estableix que el nomenament i cessament…

 • LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

  LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS

  LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ PER A EMPRESARIS Els empresaris individuals també poden gaudir d’aquest incentiu al seu IRPF. En confeccionar l’IRPF del 2022, els empresaris en estimació directa que facturen menys de deu milions d’euros anuals poden aplicar els incentius previstos a l’Impost sobre Societats per a les empreses de dimensió reduïda. D’aquesta manera, com passa amb…

 • UN CANAL DE DENUNCIAS EN SU EMPRESA

  UN CANAL DE DENÚNCIES A LA VOSTRA EMPRESA

  UN CANAL DE DENÚNCIES A LA VOSTRA EMPRESA Ja està en vigor la llei que obliga les empreses amb 50 treballadors o més a disposar d’un canal de denúncies. El canal de denúncies és una eina que permet a les persones (treballadors, col·laboradors, socis…) informar, sense que pateixin represàlies per fer-ho, sobre males conductes a la seva…

 • APLAZAMIENTOS SIN GARANTÍA

  AJORNAMENTS SENSE GARANTIA 2023

  AJORNAMENTS SENSE GARANTIA 2023 S’ha ampliat a 50.000 euros la quantia màxima ajornable sense garanties. A partir del 15 d’abril del 2023 s’eleva de 30.000 a 50.000 euros la quantia màxima dels deutes derivats d’impostos estatals que Hisenda permet ajornar de manera automàtica sense necessitat d’aportar garanties de pagament.  Aquest canvi ja serà aplicable a l’hora…

 • SIN BENEFICIOS PERO CON DIVIDENDOS

  SENSE BENEFICIS PERÒ AMB DIVIDENDS

  SENSE BENEFICIS PERÒ AMB DIVIDENDS És possible repartir dividends encara que no hi hagi beneficis? Així funciona el repartiment de dividends a càrrec de reserves. L’habitual és repartir dividends amb càrrec als beneficis de l’exercici (per exemple, en aprovar els comptes del 2022, s’aprova el pagament de dividends amb càrrec als beneficis del dit exercici).…

 • CAUSA DE DISOLUCIÓN E INSOLVENCIA SIMULTÁNEAS

  CAUSA DE DISSOLUCIÓ I INSOLVÈNCIA SIMULTÀNIES

  CAUSA DE DISSOLUCIÓ I INSOLVÈNCIA SIMULTÀNIES Quina de les dues preval? Com ha d’actuar l’administrador per evitar responsabilitats? En cas de dificultats financeres, l’administrador ha de complir una sèrie d’obligacions. Si no, pot haver de respondre solidàriament amb l’empresa dels deutes socials. Entre altres, l’administrador ha d’actuar en els casos següents: Dissolució per pèrdues. Quan…

 • INICI DE LA CAMPANYA D'IRPF DEL 2022

  INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2022

  INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2022 A partir del pròxim 11 d’abril ja serà possible presentar les declaracions d’IRPF del 2022. El pròxim 11 d’abril s’inicia la campanya de l’IRPF del 2022, que finalitzarà el 30 de juny del 2023.  A aquests efectes, com cada any, l’Agència Tributària ha habilitat a la pàgina web el…

 • SANCIÓ DE TRÀNSIT

  SANCIÓ DE TRÀNSIT 2023

  SANCIÓ DE TRÀNSIT 2023 Invalidada la notificació d’una sanció de trànsit practicada al domicili d’un familiar i veí del destinatari Les notificacions administratives són la condició d’eficàcia dels actes administratius. En l’àmbit sancionador de trànsit s’estableix que, quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat, de no trobar-se aquest present en el moment de lliurar-se’n,…

 • CAMBIOS EN LOS ALQUILERES DE NO RESIDENTES

  CANVIS ALS LLOGUERS DE NO RESIDENTS 2023

  CANVIS ALS LLOGUERS DE NO RESIDENTS  A partir del 2023, els no residents que lloguin locals a Espanya han de repercutir IVA. Si un resident a Espanya és propietari d’un local al nostre país i l’arrenda a una empresa, està obligat a repercutir l’IVA corresponent. Però què passa si és un resident a l’estranger? També…