Category / Sense categoria

  Loading posts...
 • CONSUMO Y FINANCIACIÓN

  CONSUM I FINANÇAMENT

  CONSUM I FINANÇAMENT Si el vostre contracte és nul pels incompliments del proveïdor, què passa amb el que va signar per finançar el bé o el servei adquirit? Una empresa proveïdora de serveis de turisme incomplia de manera general les seves obligacions. Molts consumidors van sol·licitar la nul·litat dels contractes i la ineficàcia dels contractes de finançament lligats a…

 • CANVIS EN LA FIGURA DEL ERL...

  CANVIS EN LA FIGURA DEL ERL…

  CANVIS EN LA FIGURA DEL ERL… A partir d’ara, els ERL també poden excloure de responsabilitat per deutes del negoci altres béns… La figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada és interessant com a pas intermedi al començar un negoci i abans d’incórrer en costos de constitució d’una societat. De fet, com a persona física, qui…

 • PRÓRROGA DE LOS MÓDULOS

  PRÒRROGA DELS MÒDULS

  PRÒRROGA DELS MÒDULS És més que probable que els límits màxims per tributar en mòduls es prorroguin el 2023. Si els pressupostos generals de l’Estat per al 2023 s’acaben aprovant segons la redacció provisional actual, els límits màxims actuals de vendes i compres que permeten acollir-se al règim de mòduls quedaran prorrogats un any més.…

 • COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

  COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS

  COM PROHIBIR LA VENDA DE PARTICIPACIONS És possible prohibir la venda de participacions per evitar l’entrada de nous socis? En una societat, la confiança entre els socis sol ser un factor clau, i moltes vegades volen restringir al màxim l’entrada de nous socis impedint la transmissió de participacions. Per això, cal tenir molt en compte…

 • PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

  PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA

  PRÉSTEC HIPOTECARI MULTIDIVISA El banc ha d’explicar els seus riscos fins i tot si va ser contractat a iniciativa del client L’adequat coneixement de la clàusula multidivisa i de la transcendència que té és un resultat insubstituïble amb la finalitat que el consumidor pugui prendre una decisió estant degudament informat. Té poca rellevància que la iniciativa en…

 • TRÀMITS EN MATÈRIA D'IBI 2022

  TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI 2022

  TRÀMITS EN MATÈRIA D’IBI 2022. Recordi alguns tràmits relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Si és propietari d’immobles, recordi alguns tràmits d’interès relacionats amb l’Impost sobre Béns Immobles. Alguns s’han de fer abans del 31 de desembre per tal que tinguin efectes a l’IBI de l’any que ve: Domiciliació. Per evitar possibles recàrrecs per pagar…

 • REGLAS PARA EL REPARTO DE DIVIDENDOS

  REGLES PER AL REPARTIMENT DE DIVIDENDS

  REGLES PER AL REPARTIMENT DE DIVIDENDS Si no hi ha desequilibri patrimonial i estan cobertes les reserves i els pagaments preferents, es poden repartir els dividends. Quan una empresa té beneficis en acabar l’exercici, el més lògic és que els socis es vulguin repartir aquests beneficis en concepte de dividends. En aquest sentit, és important…

 • SEGON PAGAMENT DE L’IRPF

  SEGON PAGAMENT DE L’IRPF 2022

  SEGON PAGAMENT DE L’IRPF 2022 S’ha d’efectuar fins al pròxim 7 de novembre. Quan el resultat de la declaració de l’IRPF resulta a ingressar, els contribuents poden acollir-se al fraccionament que ofereix Hisenda en aquests casos, fent efectiu un 60% de la suma a ingressar dins del termini legal de declaració i ingressant el 40% més endavant. Aquest fraccionament es pot dur a terme sense meritació d’interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc cal aportar garanties. Doncs bé, si al presentar la seva declaració d’IRPF del 2021 va optar per aquest fraccionament, recordi que el proper 7 de novembre de 2022 finalitza el termini per a satisfer el 40% pendent. A aquest efecte: Si va optar per domiciliar el pagament, n’hi haurà prou amb que s’asseguri que el 7 de novembre hi hagi saldo suficient al seu compte bancari (Hisenda…

 • COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ

  COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ

  COM ANTICIPAR-SE A LA INSOLVÈNCIA: EL PLA DE REESTRUCTURACIÓ Sap que ara pot negociar els propers venciments mentre encara és solvent? Fins ara la llei només permetia accedir al preconcurs (una negociació amb els creditors prèvia al concurs) a qui es trobés en situació d’insolvència actual o imminent (és a dir, a qui ja tingués dificultats…

 • SENTÈNCIES D'INTERÈS EN L'ÀMBIT LABORAL 2022

  SENTÈNCIES D’INTERÈS EN L’ÀMBIT LABORAL 2022

  SENTÈNCIES D’INTERÈS EN L’ÀMBIT LABORAL 2022 Vegi algunes sentències d’interès aparegudes recentment. Acomiadament i grup d’empreses El Tribunal Suprem [TS 23-03-2022] ha confirmat que, quan l’acomiadament objectiu per causes econòmiques s’efectuï en un grup d’empreses a efectes laborals, cal que la causa o situació econòmica negativa concorri al grup en conjunt i no aïlladament en…