Category / Sense categoria

  Loading posts...
 • CAUSA DE DISOLUCIÓN E INSOLVENCIA SIMULTÁNEAS

  CAUSA DE DISSOLUCIÓ I INSOLVÈNCIA SIMULTÀNIES

  CAUSA DE DISSOLUCIÓ I INSOLVÈNCIA SIMULTÀNIES Quina de les dues preval? Com ha d’actuar l’administrador per evitar responsabilitats? En cas de dificultats financeres, l’administrador ha de complir una sèrie d’obligacions. Si no, pot haver de respondre solidàriament amb l’empresa dels deutes socials. Entre altres, l’administrador ha d’actuar en els casos següents: Dissolució per pèrdues. Quan…

 • INICI DE LA CAMPANYA D'IRPF DEL 2022

  INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2022

  INICI DE LA CAMPANYA D’IRPF DEL 2022 A partir del pròxim 11 d’abril ja serà possible presentar les declaracions d’IRPF del 2022. El pròxim 11 d’abril s’inicia la campanya de l’IRPF del 2022, que finalitzarà el 30 de juny del 2023.  A aquests efectes, com cada any, l’Agència Tributària ha habilitat a la pàgina web el…

 • SANCIÓ DE TRÀNSIT

  SANCIÓ DE TRÀNSIT 2023

  SANCIÓ DE TRÀNSIT 2023 Invalidada la notificació d’una sanció de trànsit practicada al domicili d’un familiar i veí del destinatari Les notificacions administratives són la condició d’eficàcia dels actes administratius. En l’àmbit sancionador de trànsit s’estableix que, quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat, de no trobar-se aquest present en el moment de lliurar-se’n,…

 • CAMBIOS EN LOS ALQUILERES DE NO RESIDENTES

  CANVIS ALS LLOGUERS DE NO RESIDENTS 2023

  CANVIS ALS LLOGUERS DE NO RESIDENTS  A partir del 2023, els no residents que lloguin locals a Espanya han de repercutir IVA. Si un resident a Espanya és propietari d’un local al nostre país i l’arrenda a una empresa, està obligat a repercutir l’IVA corresponent. Però què passa si és un resident a l’estranger? També…

 • TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL

  TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL 2023

  TERMINI DE COBRAMENT I COMPETÈNCIA DESLLEIAL 2023 Acceptar terminis de cobrament superiors als legals pot ser competència deslleial. Si ho fa un competidor, reclameu. La normativa de prevenció de la morositat estableix que, amb caràcter general, el termini màxim de pagament de les operacions comercials és de 60 dies. I per evitar possibles pràctiques abusives…

 • MESURES CONTRA LA CORRUPCIÓ

  MESURES CONTRA LA CORRUPCIÓ

  MESURES CONTRA LA CORRUPCIÓ Aprovada una nova llei per a la protecció del denunciant a l’àmbit públic i privat En vigor a partir del 13-3-2023,  els eixos fonamentals de la nova norma (Llei 2/2023)  són: – La protecció «eficaç i efectiva» per part de l’Administració d’aquelles persones que, tant al si d’organitzacions públiques com privades, comuniquin infraccions del dret espanyol i…

 • CELEBRE SIEMPRE LA JUNTA

  CELEBREU SEMPRE LA JUNTA

  CELEBREU SEMPRE LA JUNTA. La celebració d’una junta ordinària és obligatòria i no fer-la comporta riscos… La llei obliga les societats a celebrar una junta general per aprovar la gestió social —i, si escau, els comptes anuals— en els sis mesos següents al tancament de l’exercici. Després de la celebració, s’aixeca acta del que s’ha…

 • LA APLICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE DEMORA

  L’APLICACIÓ DEL TIPUS D’INTERÈS DE DEMORA 2023

  L’APLICACIÓ DEL TIPUS D’INTERÈS DE DEMORA 2023 Per combatre la morositat, ha augmentat el tipus d’interès de demora per a les operacions comercials. Així s’aplica… En relacions comercials entre empreses, n’hi ha prou que el deutor incompleixi el termini de pagament perquè es puguin reclamar interessos de demora. Aquest interès serà, mancant pacte, el que estableix…

 • CONCURS DE CREDITORS. ADMINISTRADORS CONCURSALS

  CONCURS DE CREDITORS. ADMINISTRADORS CONCURSALS

  CONCURS DE CREDITORS 2023. ADMINISTRADORS CONCURSALS Quan es merita l’IVA pels serveis que han prestat? La meritació de l’IVA pels serveis prestats pels administradors concursals es produeix en finalitzar cadascuna de les fases del procés concursal, i no quan conclou el concurs. En efecte, la Llei de l’impost estableix que, a les prestacions de serveis, la meritació es…

 • ARRENDAMENT DE LOCALS I CRISI ECONÒMICA

  ARRENDAMENT DE LOCALS I CRISI ECONÒMICA

  ARRENDAMENT DE LOCALS I CRISI ECONÒMICA Les comunitats autònomes no són competents per regular la fixació de la renda als contractes privats El Tribunal Constitucional (TCo) ha declarat inconstitucionals i nuls alguns aspectes del Decret llei de Catalunya, de mesures urgents per al suport de l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats del 2020 (que va…